Verklaring Omtrent het Gedrag rechtspersonen

Met de Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) kunnen rechtspersonen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden.

Voorwaarden

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon die op basis van statuten of een machtiging bevoegd is, stuurt de aanvraag voor de VOG RP naar:
Justis
T.a.v. Team COVOG
Postbus 16115
2500 EH Den Haag

Kosten

 • € 207,00

Meesturen

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier wat u kunt downloaden op de website van de rijksoverheid
 • Een recent (niet ouder dan 14 dagen) en origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Een omschrijving van het doel van de aanvraag: werkzaamheden en branche
 • Indien van toepassing: een kopie van de bekendmaking van de aanbesteding
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van:
  • De vertegenwoordiger die de VOG RP aanvraagt
  • Alle personen die op het aanvraagformulier zijn ingevuld
 • Een kopie van de statuten of verleende machtiging waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger gemachtigd is de aanvraag te doen

Digitaal aanvragen

Werkgevers kunnen er voor kiezen de VOG-aanvraag digitaal te laten verlopen. Het is dan niet meer nodig dat de werknemer de VOG-aanvraag indient bij de gemeente. Een digitale VOG-aanvraag scheelt papierwerk, is sneller en goedkoper. Meer informatie op rijksoverheid.nl