Identiteitskaart

Iedereen vanaf 14 jaar moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als daar om wordt vraagt door de overheid. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Het aanvragen en afhalen doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaald de kosten bij de aanvraag. De ID-kaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

U kunt terecht aan de balie tijdens openingstijden of kom op afspraak.

knop afspraakmaken

Kosten

 • Identiteitskaart voor kinderen tot en met 17 jaar €  29,95 (5 jaar geldig)
 • Identiteitskaart vanaf 18 jaar €  56,80 (10 jaar geldig)
 • Extra kosten spoedaanvraag identiteitskaart € 48,60

Meenemen

 • Alle oude reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart) die in uw bezit zijn (geldig of verlopen)
 • Eén recente pasfoto niet ouder dan 6 maanden
 • Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag van de identiteitskaart.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar:

Vermissing

 • Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart vult u met uw DigiD zo snel mogelijk een vermissingsverklaring online in. Uiterlijk de eerstvolgende werkdag registreren wij uw vermiste reisdocument. U kunt natuurlijk uw vermissing ook aan de balie van het Stadhuis doorgeven tijdens openingstijden.
 • Vindt u alsnog uw identiteitskaart? Lever dit dan in bij de gemeente, dit document  is namelijk niet meer geldig.
 • Bent u uw reisdocument in het buitenland kwijtgeraakt? Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Wat u moet weten

 • U bent persoonlijk aanwezig bij het aanvragen en ophalen van een nieuwe identiteitskaart. Dit geldt ook voor kinderen.
 • Uw oude (verlopen) reisdocument(en) moet u inleveren.
 • U moet uw reisdocumenten afhalen binnen de wettelijke termijn van 3 maanden na aanvraagdatum. Haalt u het document niet binnen die periode af dan wordt het vernietigd. Wilt u vervolgens een nieuw document aanvragen dan is daarvoor een nieuwe aanvraag nodig en betaalt u opnieuw de aanvraagkosten

Contact en meer informatie