Identiteitskaart

Iedereen vanaf 14 jaar moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als daar om wordt vraagt door de overheid. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Het aanvragen en afhalen doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaald de kosten bij de aanvraag. U kunt terecht aan de balie tijdens openingstijden of maak een afspraak. De ID-kaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Kosten

 • Identiteitskaart voor kinderen tot en met 17 jaar €  29,95 (5 jaar geldig)
 • Identiteitskaart vanaf 18 jaar €  56,80 (10 jaar geldig)
 • Extra kosten spoedaanvraag identiteitskaart € 48,60

Meenemen

 • Alle oude reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart) die in uw bezit zijn (geldig of verlopen)
 • Eén recente pasfoto niet ouder dan 6 maanden
 • Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag van de identiteitskaart.
 • Reisdocument vermist? U kunt hiervan bij de gemeente melding doen gelijk met de nieuwe aanvraag.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar:

Voorwaarden

 • U bent persoonlijk aanwezig bij het aanvragen en ophalen van een nieuwe identiteitskaart. Dit geldt ook voor kinderen.
 • Uw oude (verlopen) reisdocument(en) moet u inleveren.
 • U moet uw reisdocumenten afhalen binnen de wettelijke termijn van 3 maanden na aanvraagdatum. Haalt u het document niet binnen die periode af dan wordt het vernietigd. Wilt u vervolgens een nieuw document aanvragen dan is daarvoor een nieuwe aanvraag nodig en betaalt u opnieuw de aanvraagkosten

Contact en meer informatie