Betalen van de aanslag

informatie over betalen belastingen en mogelijkheden kwijtschelding.

  • Betalen belastingen

    U kunt kiezen voor automatische incasso of eigen overschrijving om de gemeentelijke belastingen te betalen.

  • Betalingsregeling

    Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen.

  • Kwijtschelding

    Wanneer u een inkomen op of rond bijstandsniveau heeft, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen.