Betalen van de aanslag

informatie over betalen belastingen en mogelijkheden kwijtschelding.

  • Betalen belastingen

    U kunt kiezen voor automatische incasso of eigen overschrijving om de gemeentelijke belastingen te betalen.

  • Betalingsregeling

    Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen.

  • Kwijtschelding

    Wanneer u een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank- en spaartegoeden, auto, overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.