Betalen van de aanslag

Betalen belastingen en kwijtschelding.

 • Automatische incasso

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso.

 • Betalen belastingen

  Als u niet voor automatische incasso kiest, moet u zelf voor betaling van de gemeentelijke belastingen zorgen. Deze betalingen moeten tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

 • Betalingsregeling

  Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen.

 • Kwijtschelding

  Wanneer u een inkomen op of rond bijstandsniveau heeft, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen.