Betalen van de aanslag

informatie over betalen belastingen en mogelijkheden kwijtschelding.

  • Betalen belastingen

    U kunt kiezen voor automatische incasso of eigen overschrijving om de gemeentelijke belastingen te betalen.

  • Betalingsregeling

    Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen.

  • Kwijtschelding

    Wanneer u een laag inkomen heeft (loon, pensioen, uitkering, alimentatie, etc) en weinig eigen vermogen (bank- en spaartegoeden, auto, overwaarde woning etc.) komt u misschien in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.