Betalen belastingen

Als u niet voor automatische incasso kiest, moet u zelf voor betaling van de gemeentelijke belastingen zorgen. Dit kunt u doen door middel van een overschrijving via uw bank. Op uw aanslag staan de details vermeld. De gemeente verstuurt geen acceptgirokaarten meer.  De termijnbedragen moeten tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

Voorwaarden

  • Uw betaling is op tijd als deze op of voor de vervaldag is bijgeschreven op de rekening van de gemeente.
  • Als uw betaling niet op de vervaldatum is bijgeschreven wordt er een herinnering verstuurd. U heeft dan nog twee weken de tijd om te betalen.
  • Hebben wij uw betaling dan nog niiet ontvangen dan sturen wij u een aanmaning. De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 8,00
  • Betaalt u niet, dan wordt er een dwangbevel verstuurd. De kosten voor een dwangbevel zijn minimaal € 44,00.
  • Betaalt u uw aanslag te laat dan kan de gemeente naast kosten ook invorderingsrente in rekening brengen.

Tips

  • Wanneer u niet in staat bent om op tijd te betalen, kunt u om een betalingsregeling vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u richten aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Meppel.
  • Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522