Betalen belastingen

Er zijn drie manieren op de belastingen te betalen:

 1. automatische incasso
 2. betalen met Ideal
 3. eigen overschrijving

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Regel dit snel en veilig via de digitale belastingbalie met DigiD. Machtigen is mogelijk als het belastingbedrag minder dan € 5.000,00 is.

De gemeente Meppel schrijft de verschuldigde belastingen dan in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen af. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de maand. De incasso start 1 maand na dagtekening van uw aanslagbiljet. U kunt op elk moment de machtiging intrekken.

Betalen met Ideal

U kunt de aanslag ook in één keer betalen via Ideal. Regel dit snel en veilig via de digitale belastingbalie met DigiD.

Eigen overschrijving

U kunt er ook voor kiezen om de betaling via een overschrijving te voldoen. Dit kunt u doen door middel van een overschrijving via uw bank. Op uw aanslag staan de details vermeld. De termijnbedragen moeten tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

Voorwaarden

 • Uw betaling is op tijd als deze op of voor de vervaldag is bijgeschreven op de rekening van de gemeente.
 • Hebben wij uw betaling dan nog niet ontvangen dan sturen wij u een aanmaning. De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 8,00
 • Betaalt u niet, dan wordt er een dwangbevel verstuurd. De kosten voor een dwangbevel zijn minimaal € 45,00.
 • Betaalt u uw aanslag te laat dan kan de gemeente naast kosten ook invorderingsrente in rekening brengen.

Informatie voor nabestaanden

Na een overlijden breekt een verdrietige periode aan. Als nabestaande dient u veel te regelen. Wij sturen post naar het adres van de overledene. Wij verzoeken u om ons te informeren wanneer er, na overlijden, niemand achterblijft op het adres. Wij ontvangen dan graag het adres waar we de post naar toe kunnen sturen.

Dit kunt u op onderstaande manieren aan ons doorgeven:

 • Telefonisch via het telefoonnummer 14 0522
 • Via de mail belastingen@meppel.nl
 • Door een brief te sturen naar gemeente Meppel, afdeling belastingen, Postbus 501, 7940 AM te Meppel

Tips

 • Wanneer u niet in staat bent om op tijd te betalen, kunt u om een betalingsregeling vragen.
 • Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522