Betalen belastingen

Er zijn drie manieren op de belastingen te betalen:

 1. automatische incasso
 2. betalen met Ideal
 3. eigen overschrijving

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Regel dit snel en veilig via de digitale belastingbalie met DigiD. Machtigen is mogelijk als het belastingbedrag minder dan € 5.000,00 is.

De gemeente Meppel schrijft de verschuldigde belastingen dan in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen af. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de maand. De incasso start 1 maand na dagtekening van uw aanslagbiljet. U kunt op elk moment de machtiging intrekken.

Betalen met Ideal

U kunt de aanslag ook in één keer betalen via Ideal. Regel dit snel en veilig via de digitale belastingbalie met DigiD.

Eigen overschrijving

U kunt er ook voor kiezen om de betaling via een overschrijving te voldoen. Dit kunt u doen door middel van een overschrijving via uw bank. Op uw aanslag staan de details vermeld. De termijnbedragen moeten tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

Voorwaarden

 • Uw betaling is op tijd als deze op of voor de vervaldag is bijgeschreven op de rekening van de gemeente.
 • Hebben wij uw betaling dan nog niet ontvangen dan sturen wij u een aanmaning. De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 9,00
 • Betaalt u niet, dan sturen wij een dwangbevel. De kosten hiervoor zijn minimaal € 49,00.
 • Betaalt u uw aanslag te laat dan kan de gemeente naast kosten ook invorderingsrente in rekening brengen.

Informatie voor nabestaanden

Na een overlijden breekt een verdrietige periode aan. Als nabestaande komt er veel op u af en moet u veel regelen. Daardoor denkt u misschien niet aan de gemeentelijke belastingen. Toch is het belangrijk dat wij over de juiste informatie beschikken. Bijvoorbeeld als er na het overlijden geen familie op het adres achterblijft.  Wij ontvangen dan graag het adres waar we de post naar toe kunnen sturen.

Dit kunt u op onderstaande manieren aan ons doorgeven:

 • Telefonisch via het telefoonnummer 14 0522
 • Via de mail belastingen@meppel.nl
 • Door een brief te sturen naar gemeente Meppel, afdeling belastingen, Postbus 501, 7940 AM te Meppel

Tips

 • Wanneer u niet in staat bent om op tijd te betalen, kunt u om een betalingsregeling vragen.
 • Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522