Betalen belastingen

Er zijn twee manieren op de belastingen te betalen:

 1. via automatische incasso
 2. door eigen overschrijving

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. De gemeente Meppel schrijft de verschuldigde belastingen dan in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen af. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de maand. De incasso start 1 maand na dagtekening van uw aanslagbiljet.

Voorwaarden

 • U kunt de machtiging regelen via de digitale belastingbalie met behulp van uw Digid.
 • Als u ons nog niet gemachtigd heeft kunt u een machtigingskaart aanvragen bij het Klantcontactcentrum. Als u deze kaart ingevuld en ondertekend opstuurt, wordt het aanslagbedrag in de resterende maanden van het jaar afgeschreven van uw rekening.
 • U kunt op elk moment de machtiging intrekken. U kunt dit regelen via de digitale belastingbalie of neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum.
 • Machtigen is mogelijk als het belastingbedrag minder dan € 5.000,00 is.

Eigen overschrijving

Als u niet voor automatische incasso kiest, moet u zelf voor betaling van de gemeentelijke belastingen zorgen. Dit kunt u doen door middel van een overschrijving via uw bank. Op uw aanslag staan de details vermeld. De gemeente verstuurt geen acceptgirokaarten meer.  De termijnbedragen moeten tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

Voorwaarden

 • Uw betaling is op tijd als deze op of voor de vervaldag is bijgeschreven op de rekening van de gemeente.
 • Hebben wij uw betaling dan nog niet ontvangen dan sturen wij u een aanmaning. De kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 8,00
 • Betaalt u niet, dan wordt er een dwangbevel verstuurd. De kosten voor een dwangbevel zijn minimaal € 44,00.
 • Betaalt u uw aanslag te laat dan kan de gemeente naast kosten ook invorderingsrente in rekening brengen.

Tips

 • Wanneer u niet in staat bent om op tijd te betalen, kunt u om een betalingsregeling vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u richten aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Meppel.
 • Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, kunt u misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522