Afval is grondstof

  • Afval is geen troep

    Als u afvalstoffen goed scheidt, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing. Vaak zijn afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Om te stimuleren dat bewoners van Meppel hun afval goed scheiden, kent Meppel een systeem van omgekeerd inzamelen. Veel afvalstoffen die nog opnieuw gebruikt kunnen worden, worden aan huis opgehaald. Restafval brengt u zelf naar een ondergrondse container.

  • Gemeente Meppel geeft het door

    ‘Geef het door’ is een samenwerking van de twaalf Drentse gemeenten. Samen hebben we het doel om zo weinig mogelijk restafval over te houden. En om dus zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken.