Zorg & welzijn

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De adviesraad Sociaal Domein adviseert aan het college van B&W over de uitvoering van taken in het Sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteunng en Jeugdwet.

 • Lokaal preventieakkoord Meppel

  Gezondheid en vitaliteit is een van de kernwaard in de gemeente Meppel. Met het preventieakkoord willen we bestaande en nieuwe initiatieven bij elkaar brengen, waardoor de lokale beweging om de gezondheid van inwoners wordt versterkt.

 • Mantelzorg & vrijwilligers

  Informatie voor mantelzorgers en vrijwilligers

 • Meppel krijgt certificaat dementievriendelijk

  17 januari 2022

  Meppel zet zich actief in om mensen met dementie en hun naasten mee te laten doen in de samenleving. Daarom heeft de gemeente in 2021 het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen.

 • OGGZ, advies en meldpunt

  Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociale ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Sociaal Team Meppel

  Voor mensen die helemaal vastgelopen zijn en de problemen niet meer kunnen overzien is er het Sociaal Team Meppel.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Wmo thuishulp, Wmo woningaanpassingen, rolstoelvoorziening, beschermd wonen, begeleiding of dagbesteding.