Zorg & welzijn

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert eenduidig en integraal aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om de uitvoering van taken in het zogeheten Sociaal Domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

 • Mantelzorg & vrijwilligers

  Informatie voor mantelzorgers en vrijwilligers

 • Ondersteuning & voorzieningen

  Informatie over ondersteuning, maatwerk vergoedingen en voorzieningen.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociale ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Sociaal Team Meppel

  Voor mensen die helemaal vastgelopen zijn en de problemen niet meer kunnen overzien is er het Sociaal Team Meppel.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Wmo-voorzieningen, ondersteuning & participatieraad

Uitgelicht