Zorg & welzijn

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De adviesraad Sociaal Domein adviseert aan het college van B&W over de uitvoering van taken in het Sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteunng en Jeugdwet.

 • Mantelzorg & vrijwilligers

  Informatie voor mantelzorgers en vrijwilligers

 • OGGZ, advies en meldpunt

  22 april 2021

  Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociale ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Sociaal Team Meppel

  Voor mensen die helemaal vastgelopen zijn en de problemen niet meer kunnen overzien is er het Sociaal Team Meppel.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Wmo thuishulp, Wmo woningaanpassingen, rolstoelvoorziening, beschermd wonen, begeleiding of dagbesteding.