Zorg & welzijn

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De adviesraad Sociaal Domein adviseert aan het college van B&W over de uitvoering van taken in het Sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteunng en Jeugdwet.

 • Mantelzorg & vrijwilligers

  Informatie voor mantelzorgers en vrijwilligers

 • Meppel dementievriendelijk

  28 september 2022

  Steeds meer Meppelers komen in aanraking met (mensen met) geheugenverlies of dementie. Mensen met geheugenverlies krijgen met de tijd minder grip op hun eigen functioneren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de persoon zelf. Ook de personen in de omgeving krijgen hier mee te maken zoals vrienden of buren. Het leven in de buurt of het dorp wordt ook lastiger. Denk maar aan het doen van een boodschap in de supermarkt. Meppel zet zich actief in om mensen met dementie en hun naasten mee te laten doen in de samenleving.

 • OGGZ, advies en meldpunt

  Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociale ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Sociaal Team Meppel

  Soms lopen mensen helemaal vast en is de opstapeling van problemen niet meer te overzien. Het kan zijn dat er al één of meerdere (zorg)professionals betrokken zijn, maar dat deze graag advies inwinnen van andere professionals, om mensen zo goed mogelijk verder te kunnen helpen. Zij kunnen dit advies vragen aan het Sociaal Team Meppel.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

  Heeft u een vraag over hulp of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn? De eerste stap is om zelf te kijken welke hulp u kunt regelen of wat mogelijk is met bijvoorbeeld met uw omgeving of aanpassingen in uw huis.