Verhuizing & emigratie

Adres, inschrijving & Nederlanderschap.

 • Adresonderzoek

  Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen vijf dagen te melden bij de gemeente. Doet u dit niet dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen.

 • Verhuizen binnen of naar de gemeente Meppel

  Wanneer u gaat verhuizen geeft u dit binnen 5 dagen na uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. De nieuwe gemeente past uw gegevens dan aan.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Wanneer u zich in Nederland vestigt, meldt u dat binnen 5 dagen na vestiging bij de gemeente. De gemeente schrijft u dan in in de gemeentelijke administratie.

 • Wet inburgering

  Nieuwkomers en oudkomers in de gemeente Meppel. Wilt u weten of u moet of kunt inburgeren ?

 • Emigratie

  Wanneer u gaat emigreren geeft u dit tenminste 5 dagen voor uw vertrek door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

 • Nederlanderschap, bewijs

  Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u  de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Nederlandse nationaliteit, verkrijgen of afstand doen

  Wanneer u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen of juist afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, legt u een verklaring af bij de gemeente.

 • Briefadres

  U kunt redenen hebben om uw post liever niet op uw eigen adres maar op een ander adres te ontvangen. U kunt bij de gemeente een briefadres aanvragen.