Verhuizing & emigratie

Adres, inschrijving & Nederlanderschap.

 • Briefadres

  U kunt redenen hebben om uw post liever niet op uw eigen adres maar op een ander adres te ontvangen. U kunt bij de gemeente een briefadres aanvragen.

 • Nederlandse nationaliteit, verkrijgen of afstand doen

  Wanneer u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen of juist afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, legt u een verklaring af bij de gemeente.

 • Nederlanderschap, bewijs

  Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u  de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Emigratie

  Wanneer u gaat emigreren geeft u dit tenminste 5 dagen voor uw vertrek door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

 • Wet inburgering

  Nieuwkomers en oudkomers in de gemeente Meppel. Wilt u weten of u moet of kunt inburgeren ?

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Wanneer u zich in Nederland vestigt, meldt u dat binnen 5 dagen na vestiging bij de gemeente. De gemeente schrijft u dan in in de gemeentelijke administratie.

 • Verhuizen binnen of naar de gemeente Meppel

  Wanneer u gaat verhuizen geeft u dit binnen 5 dagen na uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. De nieuwe gemeente past uw gegevens dan aan.

 • Adresonderzoek

  Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen vijf dagen te melden bij de gemeente. Doet u dit niet dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen.

 • Gemeente Meppel sluit aan op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Uw inschrijving op het juiste woonadres is van groot belang. Deze inschrijving is vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsdiensten gebruiken de BRP om uw adresgegevens te raadplegen. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.