Stimuleringsleningen

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Startersleningen en Verzilveringsleningen