Onderwijs & opvang

Informatie over het onderwijs en opvangmogelijkheden in de gemeente Meppel.

 • Basisonderwijs

  02 maart 2021

  Informatie voor als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat.

 • Basisscholen in Meppel

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle basisscholen in de gemeente Meppel.

 • Gelukkig leer jij in Meppel

  Meppel biedt een breed scala aan scholen. Bekijk dit filmpje voor een goede indruk van het aanbod

 • informatie aanbod onderwijs en opvang

  Meppel biedt een breed scala aan scholen. Informatie over het aanbod is te vinden op www.ontdekmeppel.nl. Gelukkig leer je in Meppel!

 • Kinderopvang

  Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan komt u misschien in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. U vraagt dit aan bij de gemeente. Of u een vergoeding krijgt is afhankelijk van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school. Leerlingenvervoer kan bestaan uit een vergoeding voor het openbaar vervoer, eigen vervoer (auto) of aangepast vervoer (taxivervoer).

 • Leerplicht

  Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is het belangrijk om naar school te gaan en een diploma te behalen. Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Lees meer over wat de regels zijn voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 • Logopedie

  De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs.

 • Mbo onderwijs, Drenthe College

  Kies diverse voltijd of deeltijd opleidingen. Ook voor cursussen en bijscholing.

 • Mbo onderwijs, Terra MBO

  Terra is een school met aanbod van opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting.

 • Middelbare scholen in Meppel

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle middelbare scholen in de gemeente Meppel.

 • NHL Stenden Meppel

  Hier kun je de pabo-opleiding internationale pabo (ITEPS) volgen.

 • Peuteropvang

  16 februari 2023

  In Meppel zijn verschillende kindcentra voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar (vroeger peuterspeelzaal) om hen spelenderwijs voor te breiden op het basisonderwijs. De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat alle kinderen daaraan kunnen meedoen.

 • Regiocampus Drenthe College

  De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Studenten en professionals van bedrijven en instellingen uit alle sectoren, werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

 • RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

  De jongere wordt gemeld bij het RMC (onderdeel van Bureau Recht op Leren) wanneer hij/zij de school verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwalificatie en jonger is dan 23 jaar.