Onderwijs & opvang

Informatie over het onderwijs en opvangmogelijkheden in de gemeente Meppel.

 • Basisonderwijs

  09 maart 2018

  Informatie voor als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat.

 • Hoger beroepsonderwijs

  25 april 2016

  In Meppel zijn ook mogelijkheden voor hoger beroepsonderwijs.

 • Kinderopvang

  26 september 2019

  Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

 • Leerlingenvervoer

  Wanneer uw kind een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt en niet lopend of op de fiets naar school kan, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de kosten van het vervoer.

 • Leerplicht

  De leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan van hun 5e tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht, die tot de 18e verjaardag duurt.

 • Logopedie

  10 september 2018

  De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs.

 • Overzicht basisscholen

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle basisscholen in de gemeente Meppel.

 • Overzicht middelbare scholen

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle basisscholen in de gemeente Meppel.

 • Peuteropvang

  31 mei 2018

  In Meppel wordt het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van 5 uur per week (vroeger peuterspeelzaal) door verschillende kindcentra worden aangeboden.

 • RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

  De jongere wordt gemeld bij het RMC (onderdeel van Bureau Recht op Leren) wanneer hij/zij de school verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwalificatie en jonger is dan 23 jaar.

 • Speciaal onderwijs

  09 maart 2018

  Meppel kent 2 scholen voor speciaal onderwijs.

 • Voortgezet onderwijs

  09 maart 2018

  Meppel kent 6 instellingen voor voortgezet onderwijs.