Onderwijs & opvang

Informatie over het onderwijs en opvangmogelijkheden in de gemeente Meppel.

 • Basisonderwijs

  02 maart 2021

  Informatie voor als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat.

 • Basisscholen in Meppel

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle basisscholen in de gemeente Meppel.

 • informatie aanbod onderwijs en opvang

  Meppel biedt een breed scala aan scholen. Informatie over het aanbod is te vinden op www.ontdekmeppel.nl. Gelukkig leer je in Meppel!

 • Kinderopvang

  Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of voor aangepast vervoer. U vraagt dit aan bij de gemeente. Of u een vergoeding krijgt is afhankelijk van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school.

 • Leerplicht

  De leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan van hun 5e tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht, die tot de 18e verjaardag duurt.

 • Logopedie

  De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs.

 • Mbo onderwijs, Drenthe College

  Kies diverse voltijd of deeltijd opleidingen. Ook voor cursussen en bijscholing.

 • Mbo onderwijs, Terra MBO

  Terra is een school met aanbod van opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting.

 • Middelbare scholen in Meppel

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle middelbare scholen in de gemeente Meppel.

 • NHL Stenden Meppel

  Hier kun je de pabo-opleiding internationale pabo (ITEPS) volgen.

 • Peuteropvang

  31 mei 2018

  In Meppel wordt het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van 5 uur per week (vroeger peuterspeelzaal) door verschillende kindcentra worden aangeboden.

 • Regiocampus Drenthe College

  De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Studenten en professionals van bedrijven en instellingen uit alle sectoren, werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

 • RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

  De jongere wordt gemeld bij het RMC (onderdeel van Bureau Recht op Leren) wanneer hij/zij de school verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwalificatie en jonger is dan 23 jaar.