Doorstroompunt (RMC)

De jongere wordt gemeld bij het doorstroompunt (onderdeel van Bureau Recht op Leren) wanneer hij/zij de school verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwalificatie en jonger is dan 23 jaar. Wie 18 jaar is valt niet meer onder de leerplichtwet. Maar het is natuurlijk erg jammer als een leerling van 18 jaar of ouder de school verlaat zonder een startkwalificatie.

Begeleiding

De doorstroomcoach neemt na de melding contact op met de jongere voor een gesprek. Samen met de jongere wordt bekeken wat de kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere zijn om alsnog een startkwalificatie te behalen. Lukt dat niet, dan wordt samen met de jongere naar oplossingen gezocht. De jongere kan ook worden begeleid naar alternatieven zoals werk en/of hulpverlening, eventueel in combinatie met een scholing traject.

Meer informatie

Bezoekadres: Dekkerplein 1, Hoogeveen
Telefoon: 14 0528
E-mailadres: rechtopleren@dewoldenhoogeveen.nl
Website: www.gemeenteHoogeveen.nl