Meppeler akkoord onderwijs en zorg voor de jeugd

In de gemeente Meppel gaan we samen om het kind staan! In het Meppeler akkoord hebben scholen, zorgorganisaties en gemeente hun krachten gebundeld en een visie ontwikkeld voor onderwijs en zorg voor alle kinderen van 2,5 tot 18 jaar.

Missie

Alle kinderen/jeugdigen in de gemeente Meppel krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen binnen een leer- en leefklimaat waarbij opvang, onderwijs en zorg afgestemd zijn.

Visie

In de gemeente Meppel handelen we vanuit het belang van het kind/de jeugdige, zijn we partners die gezamenlijk inzetten op preventie en durven we buiten de gebaande paden te treden!

Onze visie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  • Andere manier van denken
  • Verantwoordelijkheden Onderwijs en Zorg helder
  • Onderwijs als vind-, werk en verbindplaats
  • De Jeugdhulpprofessional als regisseur 1 gezin 1 plan
  • De professionals in het onderwijs en opvang als bruggenbouwer
  • Multidisciplinair en integraal samenwerken
  • Overgangen schoolloopbaan kind/jeugdige geborgd
  • Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren
  • Een leer- leefklimaat voor kind en professional

Lokale professionals

Het Meppeler Akkoord is tot stand gekomen met behulp van veel lokale professionals. In verschillende werkgroepen hebben vertegenwoordigers van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en (preventieve)hulpverlening gewerkt aan een gezamenlijke missie, visie, monitoring- en uitvoeringsafspraken. Dit alles is vastgelegd in het Meppeler akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd.

Download het volledige document (PDF)