Wijken & dorpen

Bij het wijk- en dorpsgericht werken staat de behoefte van de inwoner en de wijk centraal. Door de aanwezige vrijwilligers en professionele partijen binnen een wijk of dorp wordt samengewerkt waardoor lokaal maatwerk ontstaat, gericht op het behoud of verbeteren van de leefbaarheid binnen een wijk of het dorp. De inwoner van Meppel wordt gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien.