Wijken & dorpen

Ontmoet elkaar in de wijk

 • Bekijk ook: herinrichtingsprojecten

  Informatie over werkzaamheden in uw buurt.

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

 • Nieuwbouw

  Op verschillende plekken in de gemeente Meppel worden nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit is vaak projectmatige woningbouw. Maar het is ook mogelijk om uw eigen huis te bouwen op een van de vrije kavels.

 • Regeling dorpsinitiatieven

  28 december 2020

  Door corona zijn er in 2020 veel minder projecten gestart die in aanmerking komen voor deze subsidie. Provinciale Staten heeft daarom besloten deze regeling met een jaar te verlengen. U kunt dus ook in 2021 nog aanspraak maken op deze regeling van de provincie Drenthe voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven. De gemeente heeft hiervoor in 2020 € 50.000,- van de provincie gekregen, die wij alsnog kunnen inzetten als cofinanciering voor onze eigen bijdrage aan lokale initiatieven. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u deze bijdrage bij ons kunt aanvragen.

 • Sociale kaart

  Digitale wegwijzer organisaties gemeente Meppel

 • Stadsrandzone

  24 maart 2017

  In de stadsrandzone Meppel-Reestdal werken diverse partners aan de uitvoering van het Inrichtingsplan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel voor dit stukje Reestdal is: Ontwikkelen van de stadsrandzone tot een aantrekkelijk gebied, waar het landschap en identiteit van het Reestdal herkenbaar en beleefbaar is.

 • Tips om stookoverlast te beperken

  Voor veel mensen is het najaar de periode om thuis de open haard of houtkachel aan te steken. Helaas is er een keerzijde: een houtkachel kan voor buren overlast veroorzaken. De gemeente ontvangt hier meldingen over. Hierbij een aantal tips voor goed stookgedrag:

 • Uw wethouder in uw wijk

  01 december 2020

  Elke wethouder is wijkwethouder om contacten in uw wijk of kern te verzorgen. Zo is de wijkwethouder het gezicht van het college van burgemeester & wethouders en aanspreekpunt voor alles wat er in uw wijk gebeurt.

 • Wijkaanpak Oosterboer

  01 december 2020

  Gemeente Meppel wil samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan de toekomst van de wijk Oosterboer.

 • Wijkplatforms

  07 juli 2021

  In Meppel en Nijeveen zijn zes wijkplatforms en een dorpsvereniging actief.

 • Woningbouwverenigingen

  20 november 2017

  In Meppel zijn diverse woningbouwverenigingen die woonruimtes aanbieden voor diverse doelgroepen.