Energietransitie

Wat betekent de transitie naar duurzame energie voor de Meppeler samenleving? Wat zijn de kansen bij woningen en bedrijven die nu gebouwd gaan worden? Wat is de opgave in de bestaande wijken en bedrijventerreinen? Het uitgangspunt is om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn.

  • Wat doet de gemeente

    Lees meer over waar de gemeente zelf concreet op inzet en hoe we de overstap naar een duurzame toekomst zo goed mogelijk begeleiden

  • Regionale energiestrategie Drenthe

    In regionale energie strategieën worden afspraken uit het klimaatakkoord door 30 regio’s in de praktijk gebracht.