Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

Vanaf 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Dat is de nieuwe wet voor onze leefomgeving. Leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. In de nieuwe wet komen alle bestaande wetten en regels samen. De Omgevingswet vervangt bijna 30 wetten die gaan over bouwen, wonen, verkeer, milieu en water. De wet geldt voor iedereen, inwoners, organisaties en bedrijven. Voor u en voor ons.
Nóg een voordeel: met één wet kunnen we alle plannen beter op elkaar afstemmen.

Wat merkt u van de nieuwe wet?

U krijgt te maken met de nieuwe wet als u bijvoorbeeld iets wilt veranderen aan uw woning. Of als u een evenement wilt organiseren. Ook als iemand anders in uw omgeving iets wil veranderen, krijgt u te maken met deze nieuwe wet. Bijvoorbeeld als er bouwplannen in voorbereiding zijn bij uw buren of bij een bedrijf in uw woonomgeving. Dat heeft invloed op uw woonomgeving.

Omgevingsloket: alles op één plek

Alle regels van verschillende overheden staan vanaf 1 januari 2024 op één digitale plek, het omgevingsloket. Via de website omgevingswet.overheid.nl komt u bij het nieuwe omgevingsloket en kunt u een vergunning aanvragen. Of aanvullende informatie voor uw aanvraag doorgeven. U vraagt ook nog maar één vergunning aan. Ook als uw aanvraag bij meer overheden komt.

Bestemmingsplannen worden Omgevingsplan

De bestemmingsplannen van gemeenten worden omgevormd tot een omgevingsplan. Daarin staat informatie over de bestemming. Ook de regels voor bijvoorbeeld geluid, energie en duurzaamheid komen in dit plan.
U kunt het omgevingsplan vanaf 1 januari 2024 ook op één plek inzien. Het omgevingsplan is vanaf 1 januari 2024 in te zien via omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart..

Meer over omgevingsplan >>

Omgevingsvisie: de basis voor het Omgevingsplan

De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. In de omgevingsvisie staat straks het toekomstbeeld van de leefomgeving. De visie gaat over bouwen en wonen, duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid.

Meer over de omgevingsvisie >>

Tot 1 januari 2024

Heeft u al een vergunning gekregen of ingediend vóór 1 januari 2024 en is de vergunning verleend? Dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Wordt uw aanvraag nog behandeld, dan valt deze nog onder de oude wetten en regels. Dan is het wel belangrijk dat u op tijd alle stukken en informatie voor deze aanvraag inlevert.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de invoering van de Omgevingswet of heeft u vragen? Mailt u dan naar postbus@meppel.nl of bel naar 14 0522.

Bekijk ook de animatievideo met informatie over dit onderwerp op youtube.com