Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

Vanaf 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Dat is de nieuwe wet voor onze leefomgeving. Leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. In de nieuwe wet komen alle bestaande wetten en regels samen. De Omgevingswet vervangt bijna 30 wetten over bouwen, wonen, verkeer, milieu en water. De wet geldt voor iedereen, inwoners, organisaties en bedrijven. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: met één wet kunnen we alle plannen beter op elkaar afstemmen.

Wat merkt u van de nieuwe wet?

U krijgt te maken met de nieuwe wet als u bijvoorbeeld iets wilt veranderen aan uw woning. Of als u een evenement wilt organiseren. Ook als iemand anders in uw omgeving iets wil veranderen. Bijvoorbeeld als er bouwplannen in voorbereiding zijn bij uw buren of bij een bedrijf in uw woonomgeving. Dat heeft invloed op uw woonomgeving.

Omgevingsloket: alles op één plek

Alle regels over de leefomgeving staan sinds 1 januari 2024 op één digitale plek, het digitale omgevingsloket omgevingswet.overheid.nl. Hier kunt u checken of u een vergunning nodig heeft en een vergunning aanvragen. Ook kunt u hier aanvullende informatie voor uw aanvraag doorgeven. U vraagt één vergunning aan. Ook als uw aanvraag bij meer overheden komt.

Bestemmingsplannen worden Omgevingsplan

De bestaande wetten en regels in onze gemeente worden één omgevingsplan. Daarin staat wat u wel en niet mag doen op een plek. Ook de regels voor bijvoorbeeld geluid, energie en duurzaamheid komen in dit plan. U kunt het omgevingsplan sinds 1 januari 2024 inzien op omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.

Meer over omgevingsplan >>

Omgevingsvisie: de toekomst van de leefomgeving

De omgevingsvisie is een visie over de leefomgeving. In de omgevingsvisie wordt het toekomstbeeld van de leefomgeving beschreven. De omgevingsvisie gaat onder andere over bouwen en wonen, milieu, veiligheid en gezondheid.

Meer over de omgevingsvisie >>

Tot 1 januari 2024

Heeft u al een vergunning gekregen of ingediend vóór 1 januari 2024 en is de vergunning verleend? Dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Wordt uw aanvraag nog behandeld, dan valt deze nog onder de oude wetten en regels. Wel is het belangrijk dat u op tijd alle stukken en informatie voor deze aanvraag inlevert.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de invoering van de Omgevingswet of heeft u vragen? Mailt u dan naar postbus@meppel.nl of bel naar 14 0522.

Bekijk ook de animatievideo met informatie over dit onderwerp op youtube.com