Conceptaanvraag ruimtelijk initiatief

De Omgevingswet maakt het mogelijk een conceptaanvraag te doen voor een vergunning. Dat kan fijn zijn omdat u zo voor de formele aanvraag kunt onderzoeken of wat u wilt, ook kan en mag en wat er voor nodig is.

Ruimtelijke initiatieven moeten aan veel voorschriften voldoen voordat een vergunning kan worden geven. Vooraf is niet altijd gelijk helemaal duidelijk wat er allemaal nodig is. Met een conceptaanvraag wordt dat vooraf duidelijker. Werkende weg wordt het initiatief steeds definitiever. Zo ontstaat een plan dat klaar is voor de vergunning.

Haalbaarheid toetsen

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan soms flinke kosten met zich mee brengen. Denk aan kosten voor onderzoek en ontwerp- en tekenwerk. Dan is het goed om vooraf te weten of die uitgaven kunnen leiden tot een vergunbaar plan.

U kunt uw ruimtelijk initiatief aanleveren als een conceptaanvraag. We onderzoeken dan samen wat er nodig is en of uw plan haalbaar is. Lijkt uw plan haalbaar dan kunt u de conceptaanvraag omzetten in een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wilt u een conceptaanvraag voorleggen? Ga dan naar omgevingswet.overheid.nl/aanvragen.  Stap 7, pagina 2 onder het kopje ‘aanvragen’ is de ‘conceptaanvraag’. U kunt ook contact met ons opnemen, telefoon 14 0522. 

Kosten

Voor een conceptvraag betaalt u leges. Voor een aanvraag omgevingsvergunning ook. De leges voor de conceptaanvraag worden verrekend met de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.