Identiteitspapieren & reisdocumenten

Paspoort, rijbewijs & id-kaart.

 • Identiteitskaart

  De Nederlandse identiteitskaart is een reisdocument. U kunt zich er mee legitimeren in een aantal Europese landen. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig en kost € 75,80. De levertijd is 5 werkdagen.

 • Medische keuring en gezondheidsverklaring rijbewijs

  Wanneer u een rijbewijs heeft in de categorie C, D, CE en DE (groot rijbewijs) moet u zich laten keuren. Ook wanneer u een aandoening heeft die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden of wanneer u 75 jaar of ouder bent, moet u zich periodiek laten keuren om uw rijbewijs te houden. Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt zich er mee legitimeren in alle landen van de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig en kost € 83,85. De levertijd is 5 werkdagen.

 • Paspoort, tweede

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u regelmatig moet reizen naar verschillende landen waarvoor u visa nodig heeft. De kosten zijn € 83,85.

 • Rijbewijs, aanvragen

  Voor het besturen van een auto, motor, vrachtwagen, bromfiets of ander motorvoertuig heeft u een rijbewijs nodig. Vraagt u voor de eerste keer uw rijbewijs aan, dan moet dit persoonlijk. De prijs is € 51,10 en de levertijd is 5 werkdagen.

 • Rijbewijs, verlengen of uitbreiden

  Uw rijbewijs verlengen of uitbreiden met een extra categorie (bijvoorbeeld een motorrijbewijs) kan online bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Of op afspraak bij de balie van het gemeentehuis.

 • Verlies of diefstal identiteitsbewijs

  Een verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs meldt u direct bij de gemeente.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Wanneer u een (staatloze) vreemdeling bent, en een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. De kosten zijn € 58,85

 • Zakenpaspoort

  Wanneer u voor zaken regelmatig moet reizen naar verschillende landen waarvoor u visa nodig heeft, kunt u een tweede paspoort (zakenpaspoort) aanvragen bij de gemeente. De kosten zijn € 83,85.