Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Heeft u een vraag over hulp of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn? De eerste stap is om zelf te kijken welke hulp u kunt regelen of wat mogelijk is met bijvoorbeeld met uw omgeving of aanpassingen in uw huis.

Wmo is vangnet

De Wmo is er ter ondersteuning. Dit betekent dat de Wmo kan aanvullen waar uw eigen mogelijkheden stoppen. We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan, om uw hulpvraag op te lossen. We kijken ook of u hulp kunt inschakelen via uw familie of uw sociale netwerk en of u eigen (financiële) mogelijkheden heeft om het probleem op te lossen.

Werkwijze

Stap 1 Wat kunt u zelf doen

Stel uzelf eerst de vraag: wat kan ik zelf doen? Vaak wordt er te snel in problemen gedacht en soms kunt u zelf uw probleem eenvoudig oplossen. Zonder dat er een beroep gedaan hoeft te worden op de gemeente. Dit vraagt in sommige gevallen een kleine aanpassing in uw leven en meer inspanning. Maar als u dit zelf heeft bereikt, kunt u trots zijn op het resultaat. U kunt meer dan u denkt. Vindt u het moeilijk om passende oplossingen te verzinnen? Vraag aan iemand in uw omgeving om mee te denken. Samen bedenkt u meer dan alleen.

Stap 2 Vraag uw omgeving

Lukt het u zelf niet om een oplossing te vinden voor uw hulpaanvraag? Kijk dan in uw omgeving wie u kan helpen. Vraag uw familie, vrienden, buren, kennissen, een kennis van een vereniging etc. om hulp. Zij kunnen u ondersteunen en helpen met het oplossen van uw hulpvraag.

Stap 3 Contact met de gemeente

Kunt u uzelf of uw omgeving niet helpen met de hulpaanvraag? Maak dan pas een melding bij de gemeente Meppel. Een melding maken bij de gemeente kan door een brief of e-mail naar de gemeente te sturen of door te bellen.

Stap 4 Ondersteuningsplan

Wanneer u een melding gemaakt heeft, start de consulent een onderzoek naar de hulpvraag. Als voorbereiding maakt u voor uzelf een persoonlijk plan (PDF). Met dit persoonlijk plan geeft u aan welke problemen u ervaart en welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. Het is een hulpmiddel om na te denken over wat voor ondersteuning u nodig heeft. Een persoonlijk plan maakt u in principe zelf. Komt u er alleen niet uit, vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving of een cliëntondersteuner.  De consulent onderzoekt vervolgens met u wat uw hulpvraag precies inhoudt, of u echt niets zelf zou kunnen doen en of uw omgeving toch iets voor u kan betekenen. Als dit niet het geval is, onderzoekt u met de consulent welke maatwerkvoorzieningen beschikbaar zijn. Dit noemen we het ondersteuningsplan.

Stap 5 Uitkomst onderzoek

Als blijkt uit het onderzoek dat er geen andere mogelijkheden zijn, komt u in aanmerking voor een (tijdelijke) maatwerkvoorziening. Deze vraagt u samen met de consulent aan. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt. U mag, na het onderzoek, dus altijd een aanvraag doen.

Meer informatie

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:00 uur via 14 0522 of per e-mail via postbus@meppel.nl