Mantelzorg

Zorgt u regelmatig of langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Op de website mantelzorgmeppel.nl vindt u meer informatie.

Dit kan informatie zijn over  bijvoorbeeld regelingen, vervangende zorg, inzet van een vrijwilliger of activiteiten. Ook kan er in de zorgsituatie behoefte zijn aan professionele ondersteuning. De ondersteuning kan u helpen de zorg beter vol te houden.

Naar de website mantelzorgmeppel.nl

logo mantelzorgwebsite