Mantelzorg

Zorgt u regelmatig of langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Er zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning voor mantelzorgers.

Dit kan informatie zijn over  bijvoorbeeld regelingen, vervangende zorg, inzet van een vrijwilliger of activiteiten. Ook kan er in de zorgsituatie behoefte zijn aan professionele ondersteuning. De ondersteuning kan u helpen de zorg beter vol te houden.

Mantelzorgplatform Meppel

Om deze ondersteuning makkelijk te kunnen vinden, is in Meppel het Mantelzorgplatform opgericht. Met dit platform zorgen wij ervoor dat informatie en nieuws over mantelzorg op een centrale plek te vinden is.

Aan het Mantelzorgplatform zijn partners verbonden die op allerlei terreinen mantelzorgers kunnen ondersteunen. Regelmatig komen de platformpartners bij elkaar om van elkaar te leren en nieuwe ondersteuningsvormen en voorzieningen op het gebied van onder meer respijtzorg te ontwikkelen. De activiteiten, bijeenkomsten en trainingen van deze partners die interessant zijn voor mantelzorgers worden gepubliceerd op de website www.mantelzorgplatformmeppel.nl.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het Mantelzorgplatform Meppel.

E-mail:  mantelzorgplatformmeppel@welzijnmw.nl
Website: www.mantelzorgplatformmeppel.nl
Telefoon: 085 273 14 44
Coördinator Mantelzorgplatform: Mirjam Büter (06 – 10106173)

Mantelzorgwaardering

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Zorgt u voor iemand die woont in de gemeente Meppel? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. Ook als u zelf niet in de gemeente Meppel woont. Meer informatie op de website van het Mantelzorgplatform Meppel

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Respijtzorg kent vele vormen:

 • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
 • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
 • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
 • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
 • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Voor meer informatie over respijtzorg kunt u contact opnemen met het Mantelzorgplatform. Ook kunt u kijken op tijdvoorjezelf.mezzo.nl. Op deze website kunt u ook zoeken naar een passende vorm van respijtzorg voor uw situatie.

Vrijwillige Thuiszorg

Soms is het nodig de zorg even uit handen te geven. Omdat u zelf weg moet of om even ‘vrijaf’ te hebben. Het is dan mogelijk dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een vrijwilliger van de vrijwillige Thuiszorg. De Vrijwillige Thuiszorg maakt onderdeel uit van het Centraal Meldpunt vrijwillige Thuishulp. De Vrijwillige Thuiszorg zet vrijwilligers in bij onder andere:

 • dementerenden
 • psychiatrische patiënten
 • lichamelijke en verstandelijk gehandicapten
 • chronisch zieken
 • hulpbehoevende ouderen in hun eigen woonomgeving

Vrijwilligers zijn getraind om mantelzorgers zo goed mogelijk praktisch en emotioneel te ondersteunen.

Het Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp is te bereiken via telefoonnummer 085 273 1444 of mail naar vrijwilligeinzet@welzijnmw.nl

Contactpunt Mantelzorg Meppel (C.P.M.)

Het Contactpunt Mantelzorg Meppel is een groep vrijwilligers (zelf ook vaak mantelzorgers) die bijeenkomsten organiseren gericht op contact en informatie. Tevens behartigen zij de belangen van mantelzorgers in gemeente Meppel. De werkgroep wordt ondersteund door Welzijn MensenWerk. Alle mantelzorgers die zich aanmelden bij het C.P.M. krijgen alle informatie van de activiteiten die worden gehouden. Deze zijn over het algemeen gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn MensenWerk telefoonnummer 085 273 1444 of mail naar cpmmeppel@welzijnmw.nl

Website Mantelzorg Meppel

Jonge mantelzorgers

1 op de 10 jongeren in Nederland groeit op in een gezin met een langdurig ziek familielid. De extra taken en de emotionele belasting worden deze jonge mantelzorgers wel eens te zwaar. Het mantelzorgplatform Meppel organiseert diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers. Daarnaast zijn landelijk diverse sites beschikbaar voor kinderen en jongeren met informatie en advies:

 • www.mantelzorgplatformmeppel.nl
  Het mantelzorgplatform organiseert diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers. Meer informatie is te vinden op de website.
 • www.survivalkid.nl
 • Een site van GGZ Drenthe in samenwerking met Indigo voor jongeren tussen 12 en 24 jaar
 • www.jong-zorgen.nl
  Informatie van Mezzo voor kinderen en jongeren
 • www.heppie.nl
  Een site voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar met mogelijkheden voor groepsvakanties en weekendjes weg.

Mantelzorgers ook verzekerd via vrijwilligersverzekering

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. (personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch ziek, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich nemen). Ook maatschappelijke stagiairs zijn meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.

De Vrijwilligerspolis betreft een aanvullende verzekering die alleen geldt als er niet op een andere manier in risico-dekking is voorzien. Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit 6 verzekeringen tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen:

 • een ongevallenverzekering voor vrijwilligers, inclusief ongevallen-inzittenden
 • een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
 • en voor de vrijwilligers;
 • een schadeverzekering verkeersdeelnemers.
 • een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering
 • een rechtsbijstandverzekering

Meer informatie over de verzekering en het melden van schade leest u op www.vrijwilligersnetnederland.nl

Interessante links