Herinrichtings- & rioleringsprojecten

Projecten vervanging en herinrichting in de wijken

 • Aanpassing infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

  01 juli 2020

  Het college heeft besloten in te stemmen met de voorbereiding van plannen voor de aanleg van de wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en de direct omliggende wegen aan de noordkant van Meppel. Het collegebesluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad van Meppel. Lees meer over de plannen en de planning.

 • Gebiedsontwikkeling Kromme Elleboog en omgeving

  15 oktober 2020

  Komende herfst worden 52 appartementen en een parkeergarage voor 220 auto's aan de Kromme Elleboog in het centrum van Meppel opgeleverd. Aansluitend wordt het gebied Groenmarkt - Prinsenplein autoluw. Met aanwonenden, ondernemers en organisatoren zijn schetsen gemaakt voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het wijkplatform heeft de beleving van het centrum onderzocht.

 • Werk aan de weg

  Informatie over wegwerkzaamheden en afsluitingen

 • Werkzaamheden Ceintuurbaanbrug

  01 september 2020

  De gemeente Meppel gaat de Ceintuurbaanbrug vervangen. Ook wordt de rioolzinker onder deze brug vervangen. De werkzaamheden zullen naar verwachting in april van start gaan.

 • Werkzaamheden Koedijkslanden fase 5

  25 november 2020

  De gemeente gaat in de Pieter Lastmanstraat, Pieter Brueghellaan, en Lucas van Leydenstraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente Meppel na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan deze straten waarbij ook dan de Jan van Scorelstraat wordt meegenomen.

 • Werkzaamheden Koedijkslanden fase 6

  28 oktober 2020

  De gemeente gaat het riool in de Nicolaes Maesstraat, Aelbert Cuypstraat, Pieter Aertsenstraat, Hendrik Goltziusstraat en Meindert Hobbemastraat moderniseren. Tegelijk wordt de bestrating en de inrichting van het openbaar gebied aangepakt.