Herinrichtings- & rioleringsprojecten

Projecten vervanging en herinrichting in de wijken

 • Aanpassing infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

  01 juli 2020

  Het college heeft besloten in te stemmen met de voorbereiding van plannen voor de aanleg van de wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en de direct omliggende wegen aan de noordkant van Meppel. Het collegebesluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad van Meppel. Lees meer over de plannen en de planning.

 • Aanpassing speeldreef Jacob van Ruisdaellaan

  De Speeldreef wordt aangepakt! Samen met de buurt is er nagedacht over het ontwerp.

 • Gebiedsontwikkeling Kromme Elleboog en omgeving

  15 mei 2020

  Komende herfst worden 52 appartementen en een parkeergarage voor 220 auto's aan de Kromme Elleboog in het centrum van Meppel opgeleverd. Aansluitend wordt vanaf november het gebied Groenmarkt - Prinsenplein autoluw. Met aanwonenden, ondernemers en organisatoren zijn schetsen gemaakt voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het wijkplatform heeft de beleving van het centrum onderzocht.

 • Herinrichting Noteboomstraat, Wheem en Woldstraat

  De gemeente gaat aan de slag met de Noteboomstraat, de Woldstraat en vergroenen van de Wheem. Op deze pagina leest u de relevante informatie.

 • Meer beleving in de Kruisstraat

  De herinrichting van het eerste deel van Kruisstraat, tot aan de Urzolocatie, is afgerond.

 • Start werk woningen KoeBerg Noord

  In verband met het bouw- en woonrijpmaken is de Govaert Flinckstraat van 3 tot en met 7 september afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Werk aan de weg

  Informatie over wegwerkzaamheden en afsluitingen

 • Werkzaamheden Ceintuurbaanbrug

  14 april 2020

  De gemeente Meppel gaat de Ceintuurbaanbrug vervangen. Ook wordt de rioolzinker onder deze brug vervangen. De werkzaamheden zullen naar verwachting in april van start gaan.

 • Werkzaamheden Koedijkslanden fase 6

  04 juni 2020

  De gemeente gaat het riool in de Nicolaes Maesstraat, Aelbert Cuypstraat, Pieter Aertsenstraat, Hendrik Goltziusstraat en Meindert Hobbemastraat moderniseren. Tegelijk wordt de bestrating en de inrichting van het openbaar gebied aangepakt.