Herinrichtings- & rioleringsprojecten

Projecten vervanging en herinrichting in de wijken

 • Aanpassing infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

  01 juli 2020

  Het college heeft besloten in te stemmen met de voorbereiding van plannen voor de aanleg van de wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en de direct omliggende wegen aan de noordkant van Meppel. Het collegebesluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad van Meppel. Lees meer over de plannen en de planning.

 • Herinrichting gebied Kromme Elleboog en Groenmarkt

  Sinds maart zijn we aan het werk met de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied Kromme Elleboog / Groenmarkt.

 • Werk aan de weg

  Informatie over wegwerkzaamheden en afsluitingen

 • Werkzaamheden Koedijkslanden fase 5

  17 februari 2021

  De gemeente gaat in de Pieter Lastmanstraat, Pieter Brueghellaan, en Lucas van Leydenstraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente Meppel na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan deze straten waarbij ook dan de Jan van Scorelstraat wordt meegenomen.

 • Werkzaamheden Koedijkslanden fase 6

  28 oktober 2020

  De gemeente gaat het riool in de Nicolaes Maesstraat, Aelbert Cuypstraat, Pieter Aertsenstraat, Hendrik Goltziusstraat en Meindert Hobbemastraat moderniseren. Tegelijk wordt de bestrating en de inrichting van het openbaar gebied aangepakt.