Meppel dementievriendelijk

Steeds meer Meppelers komen in aanraking met (mensen met) geheugenverlies of dementie. Mensen met geheugenverlies krijgen met de tijd minder grip op hun eigen functioneren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de persoon zelf. Ook de personen in de omgeving krijgen hier mee te maken zoals vrienden of buren. Het leven in de buurt of het dorp wordt ook lastiger. Denk maar aan het doen van een boodschap in de supermarkt. Meppel zet zich actief in om mensen met dementie en hun naasten mee te laten doen in de samenleving.

Wat gebeurt er?

De verbinding met de eigen buurt en woonomgeving is essentieel. Vanuit het dorp of de buurt bieden inwoners samen een helpende hand - begrip! Hoe we dat voor elkaar krijgen? We helpen buurten en dorpen om een eigen dorps- of buurtplan te maken. Op eenvoudige wijze staat beschreven hoe een buurt of dorp handelt wanneer iemand in hun omgeving te maken heeft met dementie. Ter ondersteuning van mensen met geheugenverlies en/of hun omgeving, zijn er Odensehuizen in Havelte en Meppel voor ontmoeting en een plek waar iedereen mee kan doen. Lees meer op hun website odensehuismeppelwesterveld.nl

Netwerk Dementie Drenthe, Stichting Odensehuizen Meppel Westerveld, Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, BOKD en Welzijn Mensenwerk hebben elkaar gevonden met een gedeelde visie op het omgaan met dementie of geheugenverlies. De gemeenten Meppel en Westerveld ondersteunen deze visie.

Iedereen mag er zijn, hoor je vaak. Dit betekent naar ons idee dat iedereen kan meedoen in de samenleving - met respect voor ieders talenten en beperkingen! Als we inzoomen op mensen met dementie dan zijn zij niet meer vreemd en wordt dementie niet alleen als ziekte gezien. We gaan immers uit van de mogelijkheden van mensen. Eigen keuzes maken en zeggenschap houden, zijn hierbij belangrijke waarden.

Daarnaast zijn ondermeer de volgende organisaties actief in dementievriendelijk Meppel:demvr

•    Welzijn Mensenwerk
•    Netwerkdementie Drenthe
•    Alzheimercafe Meppel
•    Adviesraad Sociaal Domein
•    Zorggroep Noorderboog
•    Wijkverpleegkundigen S1
•    Ondernemerspunt/Regiocampus

Meer informatie

Wilt u meer lezen over dementie en hoe u dementie kunt herkennen? Bezoek één van de volgende websites::

Maakt u zich zorgen om uzelf of uw naaste? U kunt voor hulp en vragen terecht bij:

Contactpersoon dementievriendelijk Meppel is Mariska Bloemberg. Zij is bereikbaar via 14 0522 of postbus@meppel.nl