Sociaal Team Meppel

Voor mensen die helemaal vastgelopen zijn en de problemen niet meer kunnen overzien is er het Sociaal Team Meppel.

Het gaat om gezinnen en personen met een opstapeling van problemen: het opvoeden van de kinderen is een zware last, iedere maand weer rondkomen, een afnemende gezondheid, een gewoonte of gedrag niet meer in de hand hebben dat mogelijk leidt tot agressie of verslaving.

Hoe gaat het sociaal team te werk?

Er wordt eerst contact gelegd met de persoon of het gezin. Als duidelijk is wat aan de hand is krijgt het gezin een vaste hulpverlener toegewezen. Die helpt met het maken van een plan om alles weer op de rit te krijgen. Zo nodig zet hij/zij hier ook andere hulpverleners voor in. Maar het gezin kan altijd op hem/haar blijven terugvallen tot de zorgen en problemen flink afgenomen zijn.

Hoe komt het sociaal team bij de gezinnen?

Soms meldt een hulpverlener een persoon of gezin aan voor het sociaal team. Ook familie of buurtgenoten die zich zorgen maken kunnen aan de bel trekken bij bijvoorbeeld Welzijn MensenWerk, de gemeente of het Advies- en Meldpunt OGGz (als het gaat om mensen die teruggetrokken en in verwaarloosde omstandigheden leven).

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of bij vragen over de situatie rond een persoon of gezin: