Sociaal Team Meppel

Soms lopen mensen helemaal vast en is de opstapeling van problemen niet meer te overzien. Het kan zijn dat er al één of meerdere (zorg)professionals betrokken zijn, maar dat deze graag advies inwinnen van andere professionals, om mensen zo goed mogelijk verder te kunnen helpen. Zij kunnen dit advies vragen aan het Sociaal Team Meppel.

Als een hulpverlener of andere professional uw situatie aan het Sociaal Team wil voorleggen, zal deze dit zo mogelijk met u bespreken. Als u niet bereikbaar bent, maar de zorgen zijn wel heel groot, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

Maakt u zich als  buurtgenoot of familielid ernstig zorgen  over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u een melding doen bij het advies- en meldpunt OGGZ. De medewerkers van het OGGZ zullen de situatie aan het Sociaal Team voorleggen, als dit nodig blijkt te zijn.

Wie zijn deelnemers van het Sociaal Team?

In het Sociaal Team overleg zitten medewerkers van de gemeente Meppel, Stichting MEE,  WMW (Welzijn Mensenwerk), de GGD, VNN en GGZ (OGGZ) , Icare en de politie. Er kunnen ook andere organisaties aansluiten, als deze betrokken zijn bij een huishouden (een huishouden kan bestaan uit één of meerdere personen). Een voorbeeld hiervan is  een woningcoöperatie.

Wat doet het Sociaal Team? 

Wanneer een huishouden is aangemeld, onderzoekt het Sociaal Team bij welke instanties het huishouden al bekend is.  Daarna bespreken de aanwezigen met elkaar de mogelijkheden om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden en wie wat gaat doen. Er wordt een dossier aangemaakt, waarin de afspraken genotuleerd worden.

Soms wordt door het Sociaal Team besloten dat er (tijdelijk)  regie nodig is.  Bijvoorbeeld als er heel veel professionals betrokken zijn, maar het lukt niet om samen één plan te maken. Hiervoor wordt een uitvoeringsregisseur aan het huishouden gekoppeld.

De uitvoeringsregisseur maakt in eerste instantie contact met de persoon of gezin om wie het gaat  en/of de betrokken hulpverleners. Samen wordt onderzocht waar de knelpunten liggen. Als de huidige zorg niet passend is,  zorgt de uitvoeringsregisseur ervoor dat er (andere) effectieve hulp ingezet wordt.  De uitvoeringsregisseur houdt het Sociaal Team op de hoogte van de ondernomen acties.

Wanneer er grote zorgen zijn, maar er is geen contact met iemand te krijgen, probeert de uitvoeringsregisseur toch een ingang te vinden. Ook kan het zijn dat er in het Sociaal Team wordt besloten dat er geen uitvoeringsregisseur, maar iemand van het OGGZ probeert contact te krijgen. Beiden laten aan het Sociaal Team weten of dit gelukt is, of het nodig is om hulp in te zetten en of dit in gang is gezet.

Als u zelf het gevoel heeft vast te lopen door een opeenstapeling van problemen, neem dan contact op met uw huisarts of met Welzijn Mensenwerk.