Groen

Informatie beleid & onderhoud groen en bomen.

 • Openbaar groen, reststroken kopen

  Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

 • Groene kaart

  De Gemeente Meppel kent regels over het kappen van bomen. Voor bomen in privétuinen geldt in de meeste gevallen geen kapverbod. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan blijft het kapverbod gelden, ook wanneer deze op privégronden staan. Verder moet iedereen rekening houden met de regels uit de Flora- en Faunawet. Ook gelden soms nog voorschriften zoals herplantplicht.

 • Monumentale bomenkaart

  De Gemeente Meppel kent regels over het kappen van bomen. Voor bomen in privétuinen geldt geen kapverbod. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de monumentale kaart staan blijft het kapverbod gelden, ook wanneer deze op privégronden staan.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan al het openbaar groen. Wanneer u klachten heeft over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen, meldt u dat aan de gemeente.

 • Steenbreek Meppel

  De gemeente Meppel gelooft dat een groene omgeving aantrekkelijker en beter is voor de inwoners. Een groene leefomgeving zorgt voor meer biodiversiteit, minder wateroverlast en een koelere stad in warme periodes. Meppel heeft zich daarom aangesloten bij Steenbreek.

 • Groeninitiatieven

  Inwoners zijn sterk betrokken bij de openbare ruimte. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid ook een bijdrage te leveren in het beheer van de openbare ruimte zoals beplanting boomspiegel of geveltuintje en maakt daarover graag afspraken.