Groen

Informatie beleid & onderhoud groen en bomen.

 • Openbaar groen, reststroken kopen

  Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

 • Groene kaart

  Op de Groene Kaart zijn de waarden van de bomen in onze gemeente aangegeven. Het gaat hierbij veelal om bomen in openbare ruimtes. Kappen van deze bomen mag niet zonder vergunning.

 • Monumentale bomenkaart

  Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de monumentale kaart staan geldt een kapverbod, ook wanneer deze op privégronden staan.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan al het openbaar groen. Wanneer u klachten heeft over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen, meldt u dat aan de gemeente.

 • Vergroening leefomgeving

  Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden; droogte, hitte, stortbuien. Veel planten- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op hoe het gaat met mens, dier en natuur. De gemeente Meppel is er van overtuigd dat een groene omgeving aantrekkelijker is en beter voor de inwoners. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het primaire doel van Steenbreek is vergroening.

 • Groeninitiatieven

  Inwoners zijn sterk betrokken bij de openbare ruimte. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid ook een bijdrage te leveren in het beheer van de openbare ruimte zoals beplanting boomspiegel of geveltuintje en maakt daarover graag afspraken.

 • Kappen van bomen

  In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin kappen zonder vergunning. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo’n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

 • Stadsrandzone

  In de stadsrandzone Meppel-Reestdal werken diverse partners aan de uitvoering van het Inrichtingsplan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel voor dit stukje Reestdal is: Ontwikkelen van de stadsrandzone tot een aantrekkelijk gebied, waar het landschap en identiteit van het Reestdal herkenbaar en beleefbaar is.