Groen

Informatie beleid & onderhoud groen en bomen.

 • Vergroening leefomgeving

  Een groene omgeving is aantrekkelijker en beter voor de inwoners. Het vervangen van tegels door groen is bovendien goed voor het klimaat.

 • Acties van Steenbreek Meppel

  Steenbreek Meppel is een enthousiaste vrijwilligersgroep die door middel van acties, tips en informatie bewoners van de gemeente Meppel wil helpen om hun omgeving te vergroenen.

 • Maaien bermen, gazons en speelvelden

  In de gemeente Meppel geven we bloemen en kruiden in bermen meer kans om te groeien. Dat trekt weer insecten, zoals vlinders en bijen, en kleine dieren, zoals egels en muizen aan. En op die manier helpen we mee in de bestrijding van de eikenprocessierups. De bermen zien er hierdoor anders uit.

 • Japanse Duizendknoop

  Begin juni bestrijden wij de Japanse Duizendknoop, een plant die razendsnel groeit en andere planten overwoekert. De plant kan schade veroorzaken aan bouwwerken, fundaties en riolering.

 • Openbaar groen, reststroken kopen

  Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

  Door omstandigheden worden nieuwe aanvragen momenteel niet in behandeling genomen. Behandeling van bestaande aanvragen kan langere tijd in beslag nemen.

 • Groene kaart

  Op de Groene Kaart zijn de waarden van de bomen in onze gemeente aangegeven. Het gaat hierbij veelal om bomen in openbare ruimtes. Kappen van deze bomen mag niet zonder vergunning.

 • Monumentale bomenkaart

  Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de monumentale kaart staan geldt een kapverbod, ook wanneer deze op privégronden staan.

 • Bladbakken

  Elk najaar plaatst de gemeente bladbakken.

 • Groeninitiatieven

  Inwoners zijn sterk betrokken bij de openbare ruimte. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid ook een bijdrage te leveren in het beheer van de openbare ruimte zoals beplanting boomspiegel of geveltuintje en maakt daarover graag afspraken.

 • Kappen van bomen

  In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin kappen zonder vergunning. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo’n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

 • Stadsrandzone

  In de stadsrandzone Meppel-Reestdal werken diverse partners aan de uitvoering van het Inrichtingsplan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel voor dit stukje Reestdal is: Ontwikkelen van de stadsrandzone tot een aantrekkelijk gebied, waar het landschap en identiteit van het Reestdal herkenbaar en beleefbaar is.

 • Natuurwaardenkaarten

  25 januari 2024

  In de natuurwaardenkaarten leest en leert u over dieren en planten in uw eigen buurt. Want we vinden het belangrijk dat het verhaal van de natuur wordt verteld. Dat we weten wat er om ons heen beweegt en leeft. Ook de soorten die geen bijzondere bescherming hebben, zijn belangrijk. Alle soorten bij elkaar zorgen voor een veerkrachtig natuurlijk systeem dat tegen een stootje kan. Met de informatie uit de natuurwaardenkaarten kunt u kijken op welke manier u een steentje kunt bijdragen aan het vergroten van de Meppeler biodiversiteit.