Groen

Informatie beleid & onderhoud groen en bomen.

 • Openbaar groen, reststroken kopen

  Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

 • Monumentale bomenkaart

  Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de monumentale kaart staan geldt een kapverbod, ook wanneer deze op privégronden staan.

 • Bladbakken

  Elk najaar plaatst de gemeente bladbakken.

 • Vergroening leefomgeving

  Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden; droogte, hitte, stortbuien. Veel planten- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op hoe het gaat met mens, dier en natuur. De gemeente Meppel is er van overtuigd dat een groene omgeving aantrekkelijker is en beter voor de inwoners. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het primaire doel van Steenbreek is vergroening.

 • Acties van Steenbreek Meppel

  01 februari 2023

  Haalt u tegels of stenen uit uw tuin en plant u hiervoor planten terug? Dan kunt u via Steenbreek Meppel een tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten. Op deze manier willen we meer groen in de tuinen stimuleren.

 • Groeninitiatieven

  Inwoners zijn sterk betrokken bij de openbare ruimte. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid ook een bijdrage te leveren in het beheer van de openbare ruimte zoals beplanting boomspiegel of geveltuintje en maakt daarover graag afspraken.

 • Kappen van bomen

  In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin kappen zonder vergunning. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo’n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

 • Stadsrandzone

  In de stadsrandzone Meppel-Reestdal werken diverse partners aan de uitvoering van het Inrichtingsplan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel voor dit stukje Reestdal is: Ontwikkelen van de stadsrandzone tot een aantrekkelijk gebied, waar het landschap en identiteit van het Reestdal herkenbaar en beleefbaar is.

 • Maaien bermen, gazons en speelvelden

  01 september 2022

  In de gemeente Meppel geven we bloemen en kruiden in bermen meer kans om te groeien. Dat trekt weer insecten, zoals vlinders en bijen, en kleine dieren, zoals egels en muizen aan. En op die manier helpen we mee in de bestrijding van de eikenprocessierups. De bermen zien er hierdoor anders uit.