Groen

Informatie beleid & onderhoud groen en bomen.

 • Bladbakken

  02 oktober 2017

  Elk najaar plaatst de gemeente bladbakken.

 • Groene kaart

  De Gemeente Meppel kent regels over het kappen van bomen. Voor bomen in privétuinen geldt in de meeste gevallen geen kapverbod. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan blijft het kapverbod gelden, ook wanneer deze op privégronden staan. Verder moet iedereen rekening houden met de regels uit de Flora- en Faunawet. Ook gelden soms nog voorschriften zoals herplantplicht.

 • Kadernotitie ‘Zo doen we Groen!’

  De gemeente heeft een beleidskader voor groen, natuur, landschap en water vastgesteld. In de Kadernotitie ‘Zo doen we Groen!’ zijn de ambities beschreven voor de periode 2015-2030 en waaraan de gemeente de komende jaren gaat werken. Het plan gaat over de hele gemeente Meppel, over het groen in de stad en dorpen en over het buitengebied. Het plan beschrijft als algemene ambitie Drie keer Groener, gericht op goed groen, mijn groen en gezond groen.

 • Monumentale bomenkaart

  De Gemeente Meppel kent regels over het kappen van bomen. Voor bomen in privétuinen geldt geen kapverbod. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de monumentale kaart staan blijft het kapverbod gelden, ook wanneer deze op privégronden staan.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan al het openbaar groen. Wanneer u klachten heeft over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen, meldt u dat aan de gemeente.

 • Openbaar groen, reststroken kopen

  Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.