Maaien bermen, gazons en speelvelden

In de gemeente Meppel geven we bloemen en kruiden in bermen meer kans om te groeien. Dat trekt weer insecten, zoals vlinders en bijen, en kleine dieren, zoals egels en muizen aan. En op die manier helpen we mee in de bestrijding van de eikenprocessierups. De bermen zien er hierdoor anders uit.

Maaimomenten en soorten groen

Het maaien is een belangrijke taak. Het draagt bij aan de verkeersveiligheid in onze gemeente en helpt planten en dieren. We hebben dan ook een groenbeleid dat we volgen voor het beheer van het groen. Toch komt het voor dat we keuzes moeten maken, of dat we later op bepaalde plekken aan het maaien zijn. De aannemers die voor ons aan het werk zijn, hebben veel maaiwerkzaamheden in onze gemeente. Zij hebben een aantal weken nodig om die uit te voeren. Zo hebben ze vaak een aantal weken nodig in mei/juni om te maaien. Het groen in onze gemeente wordt niet even vaak gemaaid. Speelvelden maaien we vaker dan bermen. Op deze pagina kunt u lezen hoe vaak we ongeveer maaien.

Speelvelden, speelgazons en parken

Speelvelden, (speel)gazons en parken maaien we in het groeiseizoen ongeveer 24 keer per jaar. Dat kan het ene jaar vaker zijn dan het andere jaar. In droge zomers groeit het gras minder snel. Dan maaien we minder vaak. Het maaisel laten we liggen als meststof. 

Gazon

Gazons en grasstroken veranderen in kruidenrijke berm

We veranderen dit voorjaar enkele gazons en grasstroken in een kruidenrijke berm. Dit betekent dat we deze stroken ongeveer twee tot vier keer per jaar gaan maaien. Het gaat om de volgende gazons en grasstroken. 

 • Berm Energieweg 
 • Fietspad Danninge Erve Noord 
 • Veldje aan het Nieveen 
 • Steenwijkerstraatweg 
 • Noorderpark 
 • Mallegat
 • Delen Ringpark
 • Keizersmantel
 • Luzernevlinder
 • Klei en groot Bastion
 • Eentre torenvalk 
 • Ambachtsweg 
 • Delen aan Bernhardsingel/Irenelaan 
 • Reestplantsoen 
 • Platsoen tussen de hoge flats, scholen Dingstede en het Palet 
 • Delen Randweg
 • Noord I en II 
 • Blankenstein
 • Oevers E ter hoogte van Handelsweg 
 • Entree Oliemolenweg 

Bermen

Langs belangrijke wegen, fietspaden en wandelpaden zijn bermen aangelegd. Bermen maaien we 1 of 2 keer per jaar. Begin juni maaien we een strook van 1 meter van de berm. Dit doen we voor de verkeersveiligheid. We maaien niet de hele berm. Deze manier van maaien is beter voor planten en dieren. In de herfst maaien we voor de tweede keer en dan de hele berm. Zo blijven de bermen rijk aan bloemen en kruiden en groeien er geen struiken waar we dat niet willen. 

berm naast weg gemeente Meppel

Ecologische bermen

Sommige bermen in onze gemeente zijn ecologische bermen, te vinden aan een deel van de Oosterbroekenweg en aan de Schiphorsterweg. Deze ecologische bermen bieden nog meer plekjes voor dieren om te schuilen. We maaien deze bermen in het najaar voor ongeveer 75%. Overwinterende dieren kunnen in de overige 25% van de berm hun schuilplek vinden. De plekken die gemaaid worden, wisselen per maaibeurt. In de toekomst willen we meer bermen omzetten naar ecologische bermen. Zo komen steeds meer verschillende soorten planten en dieren in onze bermen voor.

Ecoberm gemeente Meppel

Maaimethodes  

In onze gemeente maaien we op verschillende manieren. We proberen het groen zo goed mogelijk, efficiënt en volgens de laatste inzichten te beheren. 

 • Maaizuiger. Er zijn stukken groen in Meppel die worden gemaaid met een maaizuiger. We voeren het maaisel direct tijdens het maaien af.
 • Hooilandbeheer. Bij ongeveer 10% van de bermen passen we hooilandbeheer toe. Dat betekent dat maaisel, samen met alle zaden, enkele dagen blijft liggen. Dat geeft kruiden meer kans om te groeien. 
 • Klepelen. Bij enkele paden en bij industrieterreinen wordt het openbaar groen geklepeld. De klepelmaaier maait het groen en hakt het maaisel fijn. Dat blijft liggen en wordt voeding voor de bodem.
 • Schapen. Ook schapen worden ongeveer 2 à 3 keer in het jaar ingezet voor het beheer van groen. Deze hardwerkende collega’s zorgen niet alleen voor een gemaaide berm, ze zijn ook nog eens leuk om naar te kijken.

Beschermde dier- en plantensoorten

Onze collega's en aannemers houden zich zo goed mogelijk aan de gedragscode Soortenbescherming. In deze code zijn afspraken vastgelegd over het zo goed mogelijk beschermen van dier- en plantensoorten. U kunt de gedragscode bekijken op de website van Stadswerk Nederland. Voor niet-beschermde soorten houden wij ons aan de zorgplicht. Bijvoorbeeld:

 • We maaien ‘van de weg naar de sloot’, zodat dieren de kans krijgen een andere plek te vinden.
 • We rijden langzaam.
 • We houden rekening met de broedperiode per soort. 
 • We houden rekening met soorten die speciale aandacht nodig hebben. 

Klachten onderhoud

Heeft u klachten over het onderhoud van het openbaar groen? Meldt u dat aan de gemeente.