Groeninitiatieven

Inwoners zijn sterk betrokken bij de openbare ruimte. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid ook een bijdrage te leveren in het beheer van de openbare ruimte zoals beplanting boomspiegel of geveltuintje en maakt daarover graag afspraken.

Daarnaast is er in Meppel een actieve kerngroep van de landelijke organisatie Steenbreek: planten in plaats van verharding in tuin en straat. Dat fleurt de omgeving op en het is goed voor onze gezondheid. Steenbreek helpt de natuur en vermindert hitte- en wateroverlast.

Voorwaarden initiatieven

Kleine initiatieven als geveltuintjes en beplanten van ruimte rond bomen, zijn altijd toestaan als ze aan enkele voorwaarden voldoen (met uitzondering van het kernwinkelgebied en de aanloopstraten).

Boomspiegel beplanten

 • Haal geen verharding weg.
 • Beschadig de wortels en stam van de boom niet, snoei geen takken.
 • Zorg zelf voor planten en aarde.
 • Beplanting wordt niet hoger dan 50 cm.
 • Onderhoud de boomspiegel en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zorg dat planten niet over de verharding hangen.
 • Ruim beplanting op als u deze niet meer wilt onderhouden.

Geveltuintjes

 • Overal waar het trottoir minimaal 1,5 m breed is mag u ter breedte van maximaal uw eigen gevel een strook verharding van maximaal 40 cm breed haaks op de gevel vervangen door beplanting.
 • Graaf niet dieper dan 30 cm in verband met kabels en leidingen.
 • U mag ook eigen bloempotten of -bakken gebruiken op de verharding binnen dezelfde afmetingen.
 • De geveltuin mag gebruik van trottoir, plein, parkeerruimte of andere openbare ruimte niet hinderen.
 • Onderhoud de geveltuin en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zorg dat planten niet over de verharding hangen.
 • Als u stopt met de geveltuin of als u gaat verhuizen, herstelt u de verharding, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid van u overneemt.
 • Tip: bewaar stenen of tegels of gebruik ze als kantopsluiting bij uw geveltuin.

Alle informatie over de voorwaarden leest u in deze bijlage (PDF)

Voorbeeld geveltuintje (links) en boomspiegel beplanting (rechts):

voorbeeld geveltuin   voorbeeld boomspiegel

Uitzonderingen

Initiatieven in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten (zie onderstaande kaart) zijn niet toegestaan. Wij geven daar op een andere manier invulling aan het vergroenen.

afbeelding centrumgebied
Dit omvat het gebied binnen en inclusief de volgende straten: de Molenstraat, Brouwersstraat, Zuideinde, Verlengde Hoofdstraat, Kromme Elleboog, Bleekerseiland, Keizersgracht, Marktstraat, Noteboomstraat, Noordeinde, Vledderstraat, Oosteinde, Kleine Oever (buitenzijde), Grote Oever (buitenzijde), deel Prinsengracht en de Brede Woldstraat..

Meer informatie

Voldoet uw wens voor geveltuintje of boomspiegel niet aan de voorwaarden? Of heeft u ideeën voor grotere initiatieven als buurttuinen met bloeiende planten voor vlinders?  Neem dan contact op met de gemeente telefonisch 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl.