Openbaar groen, reststroken kopen

Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

Door omstandigheden worden nieuwe aanvragen momenteel niet in behandeling genomen. Behandeling van bestaande aanvragen kan langere tijd in beslag nemen.