Openbaar groen, reststroken kopen

Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

Let op: door de grote belangstelling voor het kopen van openbaar groen kan de beoordeling van uw aanvraag momenteel langere tijd in beslag nemen.

Beschikbare groenstroken

Groenstroken die op de Uitgiftekaart openbaar groen (‘de Uitgiftekaart’) staan kunt u vrijwel altijd kopen. De kaart is uitgesplitst in deelkaarten. Wilt u weten of de groenstrook bij uw woning te koop is? Kijk dan op de kaart van uw buurt. Onderaan deze pagina kunt u de bestanden downloaden.

Berggierslanden en Nieuwveense landen

De nieuwe wijken Bergierslanden en Nieuwveense landen zijn zorgvuldig ontworpen. Er zijn vrijwel alleen grotere groenpartijen. Deze grotere stroken zijn geen “snippergroen” en worden als basis niet verkocht. Van deze wijken is daarom geen uitgiftekaart groen. Soms blijkt het tijdens de bouw toch noodzakelijk kleine aanpassingen te doen waardoor alsnog ‘snippergroen-hoekjes’ ontstaan. Naar verwachting wordt in 2022 een inventarisatie gemaakt van dergelijk openbaar groen. Wanneer deze groenstrookjes alsnog verkocht kunnen worden zullen wij belanghebbenden hierover zelf informeren.

Voorwaarden koop

U kunt alleen grond kopen die rechtstreeks aan uw eigen woonperceel grenst én u eigenaar bent van de woning (in het kadaster staat de woning op uw naam). Huurt u een huis? Dan kunt u zelf geen grond kopen.

Kosten

De verkoopprijs ligt vast in de gemeentelijke grondprijzennota en is € 65,00 per vierkante meter (prijspeil 2023). De notariële kosten, de kadastrale kosten en de overdrachtsbelasting betaalt de gemeente als u gebruik maakt van een notaris die wij aanwijzen. Dit heet ook wel ‘vrij op naam’ kopen. Wilt u zelf een notaris kiezen? Dat kan, maar dan betaalt u zelf deze kosten.

Inhoud koopovereenkomst

De grond wordt verkocht op basis van een standaardkoopovereenkomst. In de overeenkomst staan uw gegevens en de gegevens van de grond. .

Verder staat in de koopovereenkomst dat:

  • als er nutsvoorzieningen in de grond liggen, mogen de nutsbedrijven op de grond komen voor reparatie en onderhoud. Kabels en leidingen moeten dus bereikbaar blijven;
  • u de grond mag gebruiken als tuin. U koopt geen bouwgrond. Wilt u binnen vijf jaar gaan bouwen op de grond, dan betaalt u het verschil tussen de prijs van openbaar groen en de prijs van bouwgrond alsnog;
  • de oppervlakte van de grond wordt vooraf en voorlopig berekend. Het kadaster bepaalt daarna de exacte oppervlakte. Het eventuele verschil tussen de beide oppervlakten verrekent de notaris. U betaalt dus altijd exact de hoeveelheid grond die het kadaster vaststelt.
  • u plaatst de afscheiding tussen gemeentegrond en uw eigen grond binnen de kadastrale grens, dus op uw eigen grond;
  • als de groenstrook aan het water grenst, kan het Waterschap soms regels stellen. Hierover kan het Waterschap u informeren.

Soms kan het nodig zijn een erfdienstbaarheid op te nemen. Bijvoorbeeld als u met uw buren een gezamenlijke steeg heeft waar u beide gebruik van mag maken.

Aanvragen

Wanneer de groenstrook op de Uitgiftekaart staat en u besluit deze te willen kopen, vult u het aanvraagformulier (PDF) in. Stuur het formulier op naar Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM  Meppel. U kunt ook het ingevulde formulier inscannen en mailen naar postbus@meppel.nl. Afgeven op het Stadhuis, Grote Oever 26 kan natuurlijk ook.

Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Vervolg

Wij sturen u een bevestiging als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als uw aanvraag volledig is, behandelen wij uw verzoek. Is uw aanvraag niet volledig dan ontvangt u schriftelijk bericht.

  • Koop is mogelijk

Als u de grond kunt kopen dan sturen wij u een koopovereenkomst. U tekent deze en stuurt hem terug. Wij informeren het kadaster. Het kadaster geeft de te verkopen grond een eigen kadastraal nummer. Hiermee kan de notaris een akte opmaken. De notaris maakt in overleg met u een afspraak voor het ondertekenen van de akte. U betaalt de grond bij de notaris. De notaris zal u hierover verder informeren. Gespreid betalen is niet mogelijk. Het kadaster en de notaris hebben ongeveer 6 tot 8 weken tijd nodig voor de behandeling van uw aanvraag.

  • Koop is niet mogelijk

Als u de grond niet kunt kopen, ontvangt u van ons een schriftelijke reactie..

Uitgiftekaart

De kaart is uitgesplitst in deelkaarten.  Onderaan deze pagina kunt u de bestanden downloaden.
 
Overzichtskaart snippergroen

Meer informatie en aanvragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan tijdens kantooruren met Klantcontacten, telefoonnummer 14 0522.