Openbaar groen, reststroken kopen

Wanneer uw perceel aan een openbare groenstrook grenst, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid de strook groen te kopen.

Deze stukken grond staan op de digitale "snippergroen" kaart. Wilt u weten of de grond bij uw woning gekocht kan worden? Raadpleeg de kaart van uw buurt. Onderaan deze pagina kunt u de bestanden downloaden. U kunt ook contact opnemen met het loket Stad & Ruimte.

Welke percelen staan op de uitgiftekaart?

  • openbaar groen dat geen structurele groenfunctie heeft en geen onderdeel is van een grotere groenstrook.
  • openbaar groen  dat geen potentiële bouwkavel is.
  • openbaar groen dat geen andere functie in het algemeen belang heeft.

Voorwaarden

koop

  • de groenstrook staat op de uitgiftekaart.
  • als er kabels en leidingen in de grond liggen, dan moeten deze bereikbaar blijven.
  • de koper is eigenaar van de woning waaraan de groenstrook grenst.
  • verkoop vindt alleen plaats op basis van de standaard koopvoorwaarden.

Kosten

koop

De verkoopprijs is € 55,- per vierkante meter. Wanneer de keuze van de notaris door de gemeente wordt bepaald is dit vrij op naam. De bijkomende kosten, bestaande uit de notariële kosten, het kadastraal tarief, inclusief daarover verschuldigde overdrachtsbelasting, komen dan voor rekening van de gemeente.

Uitgiftekaart

De kaart is uitgesplitst in deelkaarten.  Onderaan deze pagina kunt u de bestanden downloaden.
 
Overzichtskaart snippergroen

Meer informatie en aanvragen