Vergroening leefomgeving

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden; droogte, hitte, stortbuien. Veel planten- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op hoe het gaat met mens, dier en natuur. De gemeente Meppel is er van overtuigd dat een groene omgeving aantrekkelijker is en beter voor de inwoners. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het primaire doel van Steenbreek is vergroening.

Meer groen, minder steen

Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.(Bron: steenbreek.nl)

Een enthousiaste vrijwilligersgroep onder de naam “Steenbreek Meppel” helpt de gemeente Meppel met het groener maken van de omgeving. Om de inwoners van onze gemeente te stimulerend worden vergroeningsacties gehouden. Er lopen momenteel verschillende acties, die vindt u op de pagina ‘Acties van Steenbreek.

logo steenbreek Meppel