(Ver)bouwen & slopen

Informatie over (ver)bouw, monument, leegstand en riolering

 • AsbestdakenkaartDrenthe

  Met behulp van een luchtopname zijn alle daken in uw gemeente gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. De resultaten van de Asbestdakenkaart zijn een eerste scan van uw situatie. Check uw de gegevens van uw locatie.

 • Asbestdakenregeling Drenthe

  Eigenaren van een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari 2021 gebruik maken van de nieuwe ‘Asbestdakenregeling Drenthe’. Het gaat net als in de voorgaande regeling uit 2017 om een subsidie in de vorm van een lening met een lage rente. In de nieuwe regeling is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen.

 • Asbestverwijdering

  Wanneer u als particulier asbest zelf wilt verwijderen, moet u dit altijd eerst melden via een sloopmelding.

 • Bestemmingsplan, afwijken

  Als u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

 • Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

  Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning is een openbaar stuk. Bij de gemeente kunt u bouwplannen inzien.

 • Huisnummering, toekenning

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam en nummert elke huis. U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging door bijvoorbeeld splitsing van uw woning aan bij de gemeente.

 • Inzage in bestemmingsplannen

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat en waar gebouwd mag worden en voor welk gebruik.

 • Kappen van bomen

  In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin kappen zonder vergunning.
  Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo'n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

 • Landmeetkundige gegevens

  De gemeente heeft de beschikking over de Grootschalige Basis Kaart (GBK) van Meppel. Deze kaart is tegen betaling analoog en digitaal te verkrijgen.

 • Leegstandswet

  Wanneer u een nieuwe woning heeft gekocht, terwijl uw oude huis nog niet verkocht is, kunt u 1 van de woningen verhuren voor bepaalde tijd. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Monument, vergunning

  Wanneer u een monument wilt onderhouden of veranderen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel.

 • Slopen van pand of woning

  Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt slopen, doet u een sloopmelding bij de gemeente. Let op: Binnenshuis slopen, bijvoorbeeld het verwijderen van een muurtje of verlaagt plafond, valt hier ook onder.

 • Subsidie stimulering gevelverbetering

  Mooie gevels helpen bij het nog aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied in Meppel. Eigenaren van panden in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.

 • Uittreksel kadaster

  Het Kadaster registreert informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. De gemeente heeft een kopiearchief van de gegevens over eigendommen voor het eigen grondgebied. U kunt bij de gemeente een uittreksel uit het kadaster opvragen.

 • Uitweg aanleggen

  Voor het maken van een inrit bij uw woning of bedrijfspand heeft u toestemming nodig.

 • Wonen en werken in een gebied met waterdoorlatende bestrating

  01 augustus 2017

  Veel straten en parkeerplaatsen zijn voorzien van waterdoorlatende bestrating. Duizenden kleine gaatjes laten regenwater door de steen naar de bodem en het grondwater vloeien. Bewoners kunnen voorkomen dat de bestrating dicht gaat zitten door geen zand of tuingrond op te slaan op de straat of het parkeerterrein.

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Wanneer u een woning of pand in 1 of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitst, vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.