(Ver)bouwen & slopen

Informatie over (ver)bouw, monument, leegstand en riolering

 • Asbest

  Informatie over asbest verwijdering, de asbestdakenkaart en subsidiemogelijkheden

 • Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

  Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning is een openbaar stuk. Bij de gemeente kunt u bouwplannen inzien.

 • Gebruiken gemeentegrond

  Wilt u de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats tijdelijk gebruiken anders dan de publieke functie daarvan? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. U vraagt hiervoor ontheffing. De ontheffing is bedoeld om bijv. een container, hoogwerker, kraan, steiger of bouwkeet te mogen plaatsen in de openbare ruimte.

 • Huisnummering, toekenning

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam en nummert elke huis. U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging door bijvoorbeeld splitsing van uw woning aan bij de gemeente.

 • Inzage in bestemmingsplannen

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat en waar gebouwd mag worden en voor welk gebruik.

 • Kappen van bomen

  In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin kappen zonder vergunning. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo'n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

 • Landmeetkundige gegevens

  De gemeente heeft de beschikking over de Grootschalige Basis Kaart (GBK) van Meppel. Deze kaart is tegen betaling analoog en digitaal te verkrijgen.

 • Leegstandswet

  Wanneer u een nieuwe woning heeft gekocht, terwijl uw oude huis nog niet verkocht is, kunt u 1 van de woningen verhuren voor bepaalde tijd. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Monument, vergunning

  Wanneer u een monument wilt onderhouden of veranderen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsplan, afwijken

  Als u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

 • Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

  16 mei 2024

  Vanaf 1 juli 2022 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: doordat er straks één wet is kunnen we alle plannen in onze gemeente beter op elkaar afstemmen. Lees meer

 • Rioolaansluiting

  De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel.

 • Slopen van pand of woning

  Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt slopen, doet u een sloopmelding bij de gemeente. Let op: Binnenshuis slopen, bijvoorbeeld het verwijderen van een muurtje of verlaagt plafond, valt hier ook onder.

 • Subsidie stimulering gevelverbetering

  Mooie gevels helpen bij het nog aantrekkelijker maken van het kernwinkelgebied in Meppel. Eigenaren van panden in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.

 • Uittreksel kadaster

  Het Kadaster registreert informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. De gemeente heeft een kopiearchief van de gegevens over eigendommen voor het eigen grondgebied. U kunt alleen bij het kadaster een uittreksel opvragen.

 • Uitweg aanleggen

  Voor het maken van een inrit bij uw woning of bedrijfspand heeft u toestemming nodig.

 • Wonen en werken in een gebied met waterdoorlatende bestrating

  01 augustus 2017

  Veel straten en parkeerplaatsen zijn voorzien van waterdoorlatende bestrating. Duizenden kleine gaatjes laten regenwater door de steen naar de bodem en het grondwater vloeien. Bewoners kunnen voorkomen dat de bestrating dicht gaat zitten door geen zand of tuingrond op te slaan op de straat of het parkeerterrein.

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Wanneer u een woning of pand in 1 of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitst, vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.