Veilig graven in de tuin

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water, riolering, internet en telefonie. Door graafwerkzaamheden in de tuin kunt u deze beschadigen. Dit kan storingen veroorzaken en dus overlast. Ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Gaat u graven met een schop, wilt u een grondboor gebruiken of gaat u paaltjes in de grond slaan? Zorg dan voor een goede voorbereiding en bekijk de tips. Zo graaft u veilig en voorkomt u schade aan kabels en leidingen.

Gaat u viooltjes planten of de tuin omspitten, dan is de kans zeer klein dat u een kabel of leiding raakt. Maar gaat u dieper graven, lees dan verder hoe u dit veilig doet.

Graven met een graafmachine

Gebruikt u een graafmachine voor uw klus? Dan bent u wettelijk verplicht een KLIC-melding (graafmelding) te doen. U ontvangt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond. Zo voorkomt u schade aan kabels en leidingen.

Tips voor veilig graven

 • Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan door grondzakking, ophoging of grondwerking behoorlijk afwijken.
 • In veel gevallen liggen de kabels vanuit uw meterkast onder of naast de voordeur naar de kabels voor het huis. In de achtertuin komen meestal geen kabels voor.
 • De eerste kabel die u tegenkomt is waarschijnlijk de glasvezel- of coaxkabel. Daarna volgen de elektriciteitskabel en de gasleiding. Vervolgens de waterleiding en als laatste rioolaansluiting. In delen van ons gebied liggen geen gasleidingen, maar zijn er stadsverwarmingsleidingen aanwezig.De glasvezel- en coaxkabel hebben meestal geen gepantserde mantel en zijn daarom heel kwetsbaar.
 • De elektriciteitsaansluitkabel is wel gepantserd, maar ook deze kan beschadigen als er veel kracht op wordt gezet.
 • Graaf altijd heel voorzichtig, laagje voor laagje.
 • Ook als u rechtstreeks paaltjes in de grond slaat bent u aan het graven.
 • Wilt u weten waar de kabels en leidingen in de grond liggen doe dan een Klic-melding bij het kadaster.

KLIC-melding

U kunt schade voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan. Zorg dat u weet waar de kabels en leidingen liggen, vóór u gaat graven. U kunt informatie hierover opvragen bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is onderdeel van het Kadaster. Partijen zoals de RENDO geven aan KLIC door waar de leidingen en kabels zich bevinden. Als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u dit uiterlijk 2 werkdagen van te voren laten weten via een zogenoemde KLIC-melding. Na deze melding krijgt u tekeningen van de kabels en leidingen op uw perceel. Soms wijkt de feitelijke situatie af van de tekeningen. Daarom is het aan te raden om eerst proefsleuven te maken.

Wat kost een KLIC-melding?

Een KLIC-melding kost € 11,00. Eventuele kosten door het beschadigen van de kabels en leidingen zijn heel veel hoger..

Binnen 1 werkdag uw KLIC-melding geleverd

In 95% van de aanvragen wordt de KLIC-melding binnen 1 werkdag geleverd. De exacte levertijd hangt af van de aanlevering door netbeheerders die in het door u geselecteerde gebied kabels en/of leidingen hebben liggen.

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?

Na het doen van een KLIC-melding blijft deze 20 werkdagen geldig. U moet binnen deze 20 werkdagen starten met de graafwerkzaamheden. De kabel- en leidinginformatie die u ontvangen heeft, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang er kan worden aangetoond dat er niets veranderd is in de ondergrond. Wanneer u niet binnen 20 werkdagen na het doen van een melding bent gestart met de graafwerkzaamheden, maar toch wilt graven, vraag dan een nieuwe KLIC-melding aan.

Klick-melding doen op kadaster.nl >>

Toch graafschade

Denkt u dat u schade heeft door graafwerkzaamheden? Bel dan direct het gratis nationale storingsnummer 0800 9009, 24 uur per dag 7 dagen per week.

 • Stop de werkzaamheden, schakel machines uit en verlaat het terrein.
 • Maak geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische apparaten, lichtschakelaars of deurbel.
 • Waarschuw personen in de nabije omgeving.
 • Bij gevaarlijke situaties, belt u ook 112.
 • Dek het lek niet af en plak het niet dicht.
 • Druk de buis, kabel of leiding niet in de grond.
 • Raak beschadigde kabels of leidingen niet aan.
 • Blijf bereikbaar tot de monteur van de netbeheerder en/of de hulpdiensten er zijn.
 • Is alleen de buitenkant (mantel) van de kabel of leiding beschadigd? Meld het dan ook bij de netbeheerder. In de gemeente Meppel is dit de RENDO.