Slopen van pand of woning

Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt slopen, doet u een sloopmelding bij de gemeente. Let op:  Binnenshuis slopen, bijvoorbeeld het verwijderen van een muurtje of verlaagt plafond, valt hier ook onder.

Voorwaarden

U hoeft in de volgende gevallen geen sloopmelding te doen:

 • Het sloopafval bedraagt minder dan 10m3
 • Is geen sprake van asbest

U geeft de sloopmelding door:

De gemeente reageert binnen 4 weken op uw sloopmelding. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen. U meldt 2 dagen  voordat u wilt beginnen dit aan de gemeente.

Let op, is sprake van een monument of is sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht dan is naast de sloopmelding een omgevingsvergunning onderdeel sloop nodig.

Benodigde gegevens

Bij de sloopmelding moeten de volgende gegevens worden bijgevoegd:

 • Naam en adres van de eigenaar en het te slopen bouwwerk en eventueel de gemachtigde van de persoon/bedrijf
 • Naam en adres van de sloper indien dit een andere is dan onder vorige punt (dit mag uiterlijk twee werkdagen voor start werkzaamheden aan de gemeente worden bekendgemaakt)
 • Adres, Kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan
 • Indien de plaatselijke situatie erom vraagt een sloopveiligheidsplan (bij twijfel informeer bij de gemeente)
 • Een akoestisch onderzoek als de geluidsnormen worden overschreden
 • Een rapport van een trillingenonderzoek indien de werkzaamheden grote trillingsterkte veroorzaakt
 • Een globale inventarisatie van de vrijkomende afvalstoffen en de hoeveelheden
 • Als de steenachtig afval ter plekke wordt gebroken, de hoeveelheid de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat
 • Een asbestinventarisatierapport indien het pand van voor 1 januari 1993 is
 • Een asbestinventarisatierapport is als particulier niet nodig voor het:
  • Niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking (Max. 35 m²)
  • Asbesthoudende vloertegels (Max. 35 m²)
  • Geschroefde, hecht gebonden, asbesthoudende (dak)platen (Max. 35 m²)

Tip

Wanneer u twijfelt over uw situatie, neemt u contact op met Klantcontacten, loket Stad & Ruimte via 140522 of maakt u online een afspraak

Meer informatie en contact