Monument, vergunning

Wanneer u een monument wilt onderhouden of veranderen, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van een monument.

Aanvragen voor 1 januari 2024

Heeft u een aanvraag of melding gedaan voor 1 januari 2024? Gaat u dan naar omgevingsloket.nl (het loket tot 2024) voor de actuele stand van zaken in uw aanvraag of melding. Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro).

Aanvragen na 1 januari 2024

Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl

Voorwaarden

Kosten

  • In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden

Meer informatie