Omgevingsvergunning

Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

Aanvragen voor 1 januari 2024

Heeft u uw aanvraag of melding vóór 1 januari 2024 gedaan? Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro). Het oude loket (OLO) is inmiddels gesloten. Wilt u nog documenten aanleveren in uw aanvraag van vòòr 1 januari 2024, overlegt u dan met de behandelaar van uw aanvraag over de wijze van aanleveren.

Aanvragen na 1 januari 2024

Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl

Voorwaarden

 • U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten:
  • Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk
  • Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Veranderen, verbouwen of slopen van een monument
  • Aanleggen van een weg
  • Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg
  • Aanbrengen van reclame
  • Kappen van een boom
 • Met de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u:
  • een omgevingsvergunning nodig heeft
  • kunt volstaan met een melding
  • zonder vergunning of melding aan de slag kunt
 • Op omgevingswet.overheid.nl kunt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning of een melding digitaal doen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn
 • U kunt de omgevingsvergunning ook op papier aanvragen. Stelt u dan een papieren formulier samen en maak online een afspraak
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente
 • Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. Als het om een ingewikkeld project gaat, kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen
 • Nadat de gemeente de beslissing op uw aanvraag heeft genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Daarna is de vergunning definitief.

Nieuw: kwaliteitsborging

Wilt u een nieuwe (grondgebonden) woning bouwen of een nieuw bedrijfspand van maximaal 2 bouwlagen, dan krijgt u met ingang van 2024 ook te maken met een nieuw wettelijk systeem van kwaliteitsborging. Met een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u toestemming om uw bouwplan op de door u gewenste locatie te mogen bouwen. En voor de toets op de naleving van alle technische voorschriften dient u een bouwmelding in en schakelt u een Kwaliteitsborger in.
Zie ook omgevingswet.overheid.nl

Over bouwen of verbouwen onder de Wkb is ook een animatie beschikbaar. De animatie, en getekend filmpje,  maakt duidelijk welke afspraken opdrachtgevers moeten maken met hun aannemer, architect en adviseurs. Nieuw onder de Wkb is dat tijdens het hele bouwproces een onafhankelijke kwaliteitsborger meekijkt. De stappen die een opdrachtgever met de kwaliteitsborger moet zetten, worden uitgelegd in het filmpje.

Bekijk de animatie

Informatie over lokale bijzonder omstandigheiden beleid uitvoering Wet Kwaliteitsboging (PDF)

Kosten

 • De tarieven van de legesverordening vindt u terug  op overheid.nl

Meenemen

Tip

De omgevingswet maakt het mogelijk een conceptaanvraag te doen. Deze conceptaanvraag heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager wel lonend zijn.

Meer informatie