Omgevingsvergunning

Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

Voorwaarden

 • U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten:
  • Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk
  • Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Veranderen, verbouwen of slopen van een monument
  • Aanleggen van een weg
  • Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg
  • Aanbrengen van reclame
  • Kappen van een boom
 • Met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u:
  • een omgevingsvergunning nodig heeft
  • kunt volstaan met een melding
  • zonder vergunning of melding aan de slag kunt
 • Op www.omgevingsloket.nl kunt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning of een melding digitaal doen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn
 • U kunt de omgevingsvergunning ook op papier aanvragen. Stelt u dan een papieren formulier samen en maak online een afspraak
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente
 • Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. Als het om een ingewikkeld project gaat, kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen
 • Nadat de gemeente de beslissing op uw aanvraag heeft genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Daarna is de vergunning definitief.

Kosten

 • De tarieven van de legesverordening vindt u terug  op overheid.nl

Meenemen

Tip

In www.omgevingsloket.nl kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Wij adviseren u bij ingewikkelde projecten hier gebruik van te maken

Meer informatie