Omgevingsplan, afwijken

Als u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren.

Aanvragen

U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning, activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" aan. Dit kan persoonlijk bij de gemeente of via omgevingswet.overheid.nl

 1.  Vergunningencheck
  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Nadat u de check heeft doorlopen en dit leidt tot de uitkomst vergunning, dan kunt u direct uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet bijvoegen. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.
 2. Ontvangstbevestiging en bekendmaking
  U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken wordt u hierover geïnformeerd. Wij publiceren de aanvraag in ons elektronisch publicatieblad.
 3. Inhoudelijke beoordeling
  De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).
 4. Besluitvorming
  Wij laten u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij deze beslistermijn opgeteld. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 5. Bekendmaking
  Tot slot publiceren wij de beschikking op uw vergunning in ons elektronische publicatieblad op www.overheid.nl. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

Tips

In Omgevingsloket online kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van een conceptaanvraag. Deze conceptaanvraag heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager wel lonend zijn.

Kosten

De kosten kunt u nalezen in de legesverordening op overheid.nl.

Meer informatie

Neem contact met het Klantcontactcentrum per telefoon 14 0522 of per mail postbus@meppel.nl