Kappen van bomen

De Gemeente Meppel kent regels over het kappen van bomen. We maken onderscheid tussen bomen in privé-tuinen en bomen in de openbare ruimte.

Bomen in privé-tuinen

In de meeste gevallen mag u bomen in uw eigen tuin vergunningsvrij kappen.

Uitzonderingen:

  • Als de stam van de boom in uw privétuin inmiddels over de perceelsgrens groeit op openbaar terrein.
  • Voor monumentale bomen die vermeld staan op de Monumentale bomenkaart.

U vraagt dan een omgevingsvergunning, activiteit kappen aan.

Het kan zijn dat u n andere vergunningen moet aanvragen. Bijvoorbeeld als er beschermde dieren in de bomen zitten of als u in het buitengebied woont. Meer hierover leest u bij het kopje Bijzonderheden.

Aanvragen

  • U vraagt een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aan:
  • Wij zullen binnen acht weken de vergunning verlenen. Daarna is er nog zes weken bezwaar mogelijk.
  • Meestal wordt bij het verlenen van de vergunning een herplantplicht opgelegd.
  • Als de boom er zo slecht aan toe is dat dit gevaarlijk wordt, dan kan er een noodkapvergunning worden afgegeven. Neem in die situatie contact op met de gemeente via 14 0522..

Kosten

€ 21,65

Bomen in de openbare ruimte

De bomen in de openbare ruimte zijn aangegeven op de 'Groene kaart'. Kappen van deze bomen mag niet zonder vergunning. Veelal is de gemeente eigenaar van deze bomen. Een omgevingsvergunning activiteit kappen voor deze bomen wordt ook via het omgevingsloket aangevraagd en gepubliceerd in de gemeentelijke advertentie in de Meppeler Courant huis-aan-huis.

Tip

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden welke bomen in uw buurt gekapt worden? Meld u aan voor de attenderingsservice op www.overheid.nl.

Bijzondere situaties

In een aantal bijzondere situaties kan er sprake zijn van aanvullende vergunningen.

  1. Zolang er beschermde dieren in de boom nestelen of een vaste rust- of verblijftplaats hebben (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) mag u niet kappen. Deze dieren worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. U moet het kappen dan uit stellen of u doet een aanvraag omgevingsvergunning “handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten”. Meer informatie OP website van de provincie Drenthe.
  2. Buiten de bebouwde kom kunt u te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming (oude boswet). Deze wet beschermt het bosareaal waartoe ook bomen in rijen worden gerekend. Voor kappen van dergelijke bomen een aanvraag omgevingsvergunning “handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden” nodig. Meer informatie op de website van de provincie Drenthe
  3. Op percelen met de bestemming Waarde-Archeologie (bijv. in De Schiphorst) is soms ook een omgevingsvergunning “werk of werkzaamheden uitvoeren” noodzakelijk ( zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Kijk in het bestemmingsplan of dit ook voor uw boom geldt.