Uitweg aanleggen

Voor het maken van een inrit bij uw woning of bedrijfspand heeft u toestemming nodig.
Het is voor u (als inwoner, bedrijf of instelling) niet toegestaan zonder toestemming:
  • Een uitweg te maken naar de weg (bijvoorbeeld het verlagen van het trottoir).
  • Een bestaande uitweg naar de weg te veranderen.

Voorwaarden

Een uitweg aanleggen of veranderen is alleen toegestaan na aanvraag en mits:

  • De aanleg niet ten koste gaat van de bruikbaarheid van de weg en de aan de weg gelegen parkeerplaatsen.
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar komt.
  • De groenvoorziening niet wordt beschadigd.

Zie ook de Verordening fysieke leefomgeving op www.overheid.nl, artikel 3.4.1.3 Maken, veranderen van een uitweg.

Meenemen

Via postbus@meppel.nl of schriftelijk meldt u de uitweg. U voegt hierbij:
  • Uw persoonsgegevens.
  • Een situatieschets van de gewenste uitweg.
  • Een foto van de bestaande situatie. 

U ontvangt van ons binnen acht weken toestemming of een afwijzing.

Kosten

U betaalt de aanlegkosten die de gemeente maakt voor het maken van de uitweg.
 

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.