NL-Alert

Iedereen kent het geluid wel van het proefalarm iedere eerste maandag van de maand. Als aanvulling op de alarmering door de sirene is NL-Alert in Nederland geïntroduceerd. Dit alarm waarschuwt mensen in een noodsituatie in een bedreigd gebied voortaan ook via de mobiele telefoon.

Als de sirene afgaat, is dit voor inwoners een teken om naar binnen te gaan, deuren en ramen te sluiten en radio of televisie aan te zetten. Via de regionale omroep krijgen inwoners meer informatie over wat er aan de hand is. Er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar waarbij het beter is om níet naar binnen te gaan, maar juist zo snel mogelijk het gebied te verlaten. Groot voordeel van het NL-Alert is dat met een melding niet alleen duidelijk is dát er iets aan de hand is, maar ook wát er aan de hand is. In het korte tekstbericht is opgenomen wát er mis is en wat de ontvanger moet doen. Verschil met de sirenes is dat NL-Alert ook doven en slechthorenden bereikt.

Techniek, privacy en betrouwbaarheid

NL-Alert is te vergelijken met sms-berichten, maar werkt toch net even anders. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek die standaard ingebouwd is in veel mobiele telefoons. De eigenaar van de telefoon hoeft deze functie alleen maar aan te zetten. Deze manier van verzenden heeft geen last van eventuele drukte op het netwerk. Hierdoor is NL-alert als alarmmiddel stabiel en betrouwbaar. Het ontvangen van berichten is gratis en de overheid kan niet zien naar wie de berichten verstuurd zijn.

Op het moment dat er een ernstig incident of crisissituatie plaatsvindt, kan de regionale overheid vervolgens besluiten om een korte tekstboodschap te versturen naar iedereen die zich in het betreffende gebied bevindt. Alleen mensen die zich daadwerkelijk in het gebied bevinden en een waarschuwing moeten krijgen, ontvangen dus een bericht. Nederland is één van de eerste landen ter wereld die dit soort waarschuwingen naar mobiele telefoons verstuurd.

Bereik

Zeker in het begin zal nog niet iedereen NL-Alert op zijn of haar telefoon geactiveerd hebben, of weten hoe dit moet. Ook zijn nog niet alle telefoons geschikt om NL-Alert berichten te ontvangen. Op de website nl-alert.nl staat daarom per merk en telefoon aangegeven of het toestel geschikt is en zo ja, hoe NL-Alert aan is te zetten.

Het daadwerkelijke bereik van NL-Alert zal altijd vele malen groter zijn dan het aantal mensen dat de berichten ontvangt. Het ligt voor de hand dat ontvangers in noodsituaties de mensen in hun omgeving op de hoogte brengen. Bij de start van NL-Alert ligt het percentage mobiele telefoons dat in staat is NL-Alert berichten te ontvangen op ongeveer 60%. Dit percentage zal de komende tijd alleen nog maar stijgen.

Adviezen

Bij een noodsituatie bepaalt de meldkamer van de veiligheidsregio welk gebied een NL-Alert ontvangt. De meldkamer kan verschillende alerts uitsturen naar verschillende gebieden. Wie zich zeer dicht bij bijvoorbeeld een grote brand bevindt kan het advies krijgen de omgeving te verlaten. Inwoners die zich een paar kilometer van de brand af bevinden kunnen het advies krijgen naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten, in verband met de gezondheidsrisico’s van de rook.

Opbouw bericht

Een NL-Alert is altijd op dezelfde manier opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’. Daarna volgt informatie over de locatie, de aard en de ernst van de situatie, de persoonlijke risico’s voor de ontvanger en wat deze kan doen om zichzelf (en anderen) in veiligheid te brengen.

Voorbeeldbericht NL-Alert

NL-Alert 10-04-2013 13.05 u: Grote brand duingebied Windstil. Woonwijk wordt door vuur bedreigd. Verlaat duingebied en Duinwijk via toegangswegen of stranden. Opvang in sporthal Arkendonk. Info via regionale omroep.

Meer informatie

Meer informatie over het instellen van de mobiele telefoon staat op nl-alert.nl.