Riool- & afvalstoffenheffing

  • Afvalstoffenheffing

    Alle inwoners van de gemeente betalen afvalstoffenheffing voor de inzameling van huishoudelijk afval.

  • Rioolheffing

    Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater op het riool. De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.