Een bezwaar indienen

Bent u het niet eens met uw aanslag gecombineerde belastingen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift indient dan moet deze binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn.

 U kunt dit eenvoudig en veilig online regelen via de digitale belastingbalie met DigiD.

Beschikt u niet over DigiD dan kunt u ook een brief schrijven aan de heffingsambtenaar van de gemeente Meppel.

Als u een brief schrijft dan moet deze in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam, adres en de datum;
  • Waartegen u bezwaar maakt;
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag;
  • Uw handtekening.

Tip

Wij handelen uw bezwaar graag zo snel en efficiënt mogelijk af. Het kan zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben. Vermeld daarom ook uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar- of verzoekschrift.

Reactie op uw bezwaar

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post, dan verstuurt de gemeente binnen 2 weken een papieren ontvangstbevestiging.
De gemeente moet een uitspraak doen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken.
De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.