Afvalstoffenheffing

Elk huishouden van de gemeente betaalt afvalstoffenheffing voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente vraagt een bijdrage in de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Iedereen die gebruiker is van een pand waarvoor de gemeente een verplichting heeft om huishoudelijke afvalstoffen (huisvuil) in te zamelen moet dit betalen. Het niet meegeven van huisvuil vormt géén reden tot ontheffing van deze belasting.

Kosten

Dit is een vast bedrag. Het tarief per huishouden in 2024 is € 218,00. (2023 €212,00, 2022 €212,00).

Verhuizing

Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een ontheffing (vermindering van de aanslag) van de afvalstoffenheffing voor de resterende volle maanden van het belastingjaar. Bij een verhuizing binnen Meppel leidt dit niet tot een vermindering van de aanslag. Dan wordt de afvalstoffenheffing intern door de gemeente verrekend.

Meer informatie