Jeugd en gezin

Onderwijs en opvangmogelijkheden, hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

 • Alles oke? Supportljn

  Biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat via chat of telefoon.

 • Buurtgezinnen

  Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun.

 • GGD Drenthe

  Informatie over gezondheid, reizen, vaccinaties, schoolarts en meer

 • Humanitas

  Onze vrijwilligers ondersteunen je op verschillende gebieden: thuisadministratie, steun bij verlies en rouw, eenzaamheid, voorlezen, kindervakantieweken

 • Icare jeugdgezondheidszorg

  Preventieve gezondheidszorg aan kinderen vanaf negen maanden tot vier jaar.

 • Info voor jou

  Infovoorjou.nl is een website voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op deze website vind je uitleg en tips over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over seks, pesten, alcohol, roken, omgaan met vrienden, ruzie met je ouders, maar ook over school en geld verdien

 • Jeugdfonds sport en cultuur

  Geen geld om mee te doen? In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.
  Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen:

 • Logeerkring Drenthe

  Logeerkring Drenthe koppelt thuiswonende kinderen en (jong) volwassenen met een lichte beperking, brusjes en jonge mantelzorgers aan een vrijwillig gastgezin of een maatje.

 • Mantelzorg Meppel

  Ben jij mantelzorger in de gemeente Meppel? Dan vind je hier ondersteuning, praktische tips en activiteiten. Je staat er niet alleen voor!

 • Opvoeden.nl

  Op opvoeden.nl kunt u terecht voor opvoedadviezen. De informatie is gemaakt dor deskundigen.

 • Ouderkracht

  OuderKracht is een methodiek die door professionals gebruikt wordt om ouders met lichte opvoedingsvragen te ondersteunen.

 • Scholen en opvang

  Klik op de titel voor een overzicht

 • Spoed voor jeugd Drenthe

  Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met jouzelf of met een kind of jongere in je omgeving? Kan je vraag niet wachten tot morgen? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD) dat je de hulp krijgt die je nodig hebt.

 • Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld Meppel richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag besteedbaar inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks zijn op te brengen. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen.

 • Stichtng Grote Broer

  Elk kind heeft recht op geluk. Soms is daarvoor extra hulp nodig. Stichting Grote Broer wil graag een bijdrage leveren aan dit geluk! Iedereen in de regio Meppel kan een aanvraag doen voor extra ondersteuning van een kind met een droom, talent of beperking.

 • Veilig Thuis Drenthe

  Wilt u een melding doen over kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Drenthe.

 • Welzijn Mensenwerk

  jongerenwerk

 • Wordt je kind 18? Check Kwikstart.nl

  Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. In de app Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips.