Scholen en opvang

Klik op de titel voor een overzicht

 • Basisscholen in Meppel

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle basisscholen in de gemeente Meppel.

 • Kinderopvang

  Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.
  - Opvang in kinderdagverblijven en Buitenschoolse Opvang (BSO)
  - Opvang bij een gastouder
  Check vooraf wel of de organisatie of gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang is opgenomen. Ouders hebben alleen dan recht op kinderopvangtoeslag.

 • Mbo onderwijs, Drenthe College

  Kies diverse voltijd of deeltijd opleidingen. Ook voor cursussen en bijscholing.

 • Mbo onderwijs, Terra MBO

  Terra is een school met aanbod van opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting.

 • Middelbare scholen in Meppel

  Deze link opent de website scholenopdekaart.nl met een overzicht van alle middelbare scholen in de gemeente Meppel.

 • NHL Stenden Meppel

  Hier kun je de pabo-opleiding internationale pabo (ITEPS) volgen.

 • Peuteropvang

  In Meppel wordt het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van 5 uur per week (vroeger peuterspeelzaal) door verschillende kindcentra worden aangeboden.

 • Regiocampus Drenthe College

  De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Studenten en professionals van bedrijven en instellingen uit alle sectoren, waaronder Drenthe College Meppel, werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.