Subsidieregelingen

Deze pagina is bedoeld voor organisaties in Meppel die in aanmerking willen komen voor diverse subsidies op het gebied van sport, cultuur, buurt en evenementen.

Maatschappelijke doelen

De samenleving van Meppel maken we met elkaar. Initiatieven die onze samenleving mooier en ‘rijker’ maken ondersteunt de gemeente daarom zoveel mogelijk. Deze ondersteuning bestaat uit meedenken en adviseren. En wanneer mogelijk uit geld. Zo’n financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een subsidie. De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor deze subsidies.

Ook stelt de gemeenteraad jaarlijks verschillende doelen vast (we noemen dit de maatschappelijke doelen). Als u met uw activiteit bijdraagt aan het realiseren van deze doelen dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Per (maatschappelijk) doel geven wij aan welke resultaten wij hopen te zien. Wat u vervolgens doet en hoe u dat doet, dat ligt bij u.

Subsidie aanvragen

U kunt alleen een subsidie aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Subsidieaanvragen die u op een andere manier bij ons neerlegt kunnen we niet in behandeling nemen. Het aanvraagformulier maakt het gemakkelijk voor u en voor ons. U hoeft voor de aanvraag enkel door te geven waar het formulier ‘om vraagt’. En wij hebben hiermee alle belangrijkste informatie gelijk op een rijtje. In de tabel hieronder ziet u welke  aanvraagformulieren er zijn. Maak gebruik van het formulier wat aansluit bij uw activiteit of aanbod.

Weet u niet precies van welk aanvraagformulier u gebruik moet maken? Kijk op het onderstaande overzicht (pijltje)::

Overzicht
Aandachtsgebied Soort formulier
(Jeugd) gezondheid Algemene subsidie
activiteiten waar een evenementenvergunning voor nodig is Evenementensubsidie
armoede ondersteuning en preventie, jeugdfonds, kindsupport, voedselbank Algemene subsidies
boeken, bibliotheek, taal Algemene subsidie
club- en buurthuizen Wijk- en buurtsubsidie
culturele activiteiten Cultuursubsidie
GGD Algemene subsidie
herdenkingen Cultuursubsidie
historische activiteiten Algemene subsidie
huur cultuur accommodatie Cultuursubsidie
huur panden Algemene subsidie
huur sportaccommodatie/zwembad Sportsubsidie
milieu(educatie) en natuur Algemene subsidie
mondiale samenwerking Algemene subsidie
musea Algemene subsidie
muziekverenigingen Cultuursubsidie
omroep Algemene subsidie
oranjeverenigingen Evenementensubsidie
overige onderwerpen Algemene subsidie
podiumactiviteiten zonder evenementenvergunning Cultuursubsidie
scouting Sportsubsidie
speeltuinen Wijk- en buurtsubsidie
sport Sportsubsidie
sporttoernooien Sportsubsidie
stadspromotie - toeristische activiteiten Algemene subsidie
telefonische hulpverlening Algemene subsidie
toerisme Evenementensubsidie
organisaties gericht op scholing van toneel, expressie Algemene subsidie
verslaving Algemene subsidie
welzijn Algemene subsidie
wijkverenigingen Wijk- en buurtsubsidie
zangverenigingen Cultuursubsidie
Subsidieaanvraag (formulier) Activiteit of aanbod Aanvraagperiode
Sportsubsidie subsidie aan jeugdleden 15 oktober tot 15 november
subsidie voor leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking 15 oktober tot 15 november
zwemsport subsidies 15 oktober tot 15 november
onbetaald sporttechnisch kader vanaf 15 oktober
sportkennismakingsactiviteiten vanaf 15 oktober
open sport- en beweegactiviteiten vanaf 15 oktober
Cultuursubsidie subsidie aan leden 15 oktober tot 15 november
professionele leiding 15 oktober tot 15 november
éénmalige subsidie uiterlijk 12 weken vóór uitvoering
Wijk- en buurtsubsidie basis subsidie 15 oktober tot 15 november
toeslag exploitatie clubgebouw 15 oktober tot 15 november
toeslag beheer speeltuin 15 oktober tot 15 november
Evenementensubsidie jaarlijks terugkerende evenementen 15 oktober tot 15 november
éénmalige evenementen uiterlijk 12 weken vóór uitvoering
Algemene subsidie jaarlijks terugkerende activiteit 15 oktober tot 15 november
éénmalige activiteit uiterlijk 12 weken vóór uitvoering

Voorwaarden subsidie

Uw aanvraag wordt beoordeeld. We kijken naar de volgende dingen:

 • Voldoet u aan onze regels (zie Algemene Subsidie verordening)
 • Draagt u bij aan de maatschappelijke doelen (zie overzicht maatschappelijke doelen)
 • Zijn op uw aanvraag nadere regels van toepassing en sluit uw aanvraag hier op aan? (zie documenten)

Met het invullen van het aanvraagformulier geeft u ons de informatie waarmee wij uw aanvraag kunnen beoordelen.

Benodigde gegevens

Houd de volgende gegevens bij de hand voordat u het formulier gaat invullen:

 • KvK-nummer
 • Iban-nummer
 • Contactgegevens
 • Begroting
 • Kostenspecificaties
 • Overzicht inkomsten

Let op: Het jaarlijks beschikbaar subsidiebedrag is beperkt. De beschikbare bedragen worden dan ook zo goed mogelijk verdeeld. Wanneer het aangevraagde subsidiebedrag lager is dan de subsidie die u ontvangt vermelden wij dit in onze beschikking.Als u hierover vragen heeft kunt u altijd een extra toelichting krijgen.

Handig om te weten.

 • In de meeste gevallen wordt tijdens het invullen van het aanvraagformulier al duidelijk of u voor een subsidie in aanmerking kunt komen. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt kunt u uw aanvraag niet indienen.
 • Als u denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering dan kan u dat aangeven op het aanvraagformulier. U kunt dan alleen het eerste deel van het formulier invullen en opsturen.
 • Wilt u meer weten over regels, voorwaarden, maatschappelijke doelen. Lees dan  onze documenten hierop na. U kunt deze vinden onder het kopje: documenten.
 • Met een subsidie helpt de gemeente u op weg. We verwachten dat u zelf zorgt voor de overige financiering en de menskracht die u nodig heeft.

Meer informatie