Meppel wil een kansrijke start voor kinderen en gezinnen

De eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn heel bepalend voor de verdere ontwikkeling. De gemeente Meppel doet daarom mee aan het actieprogramma Kansrijke start. Daarin wordt samengewerkt met zorgprofessionals om zoveel mogelijk ouders en kinderen te ondersteunen bij een gezonde start van het gezinsleven.

Professionals van het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden, Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de gemeente Meppel hebben een aanpak ontwikkeld om zoveel mogelijk kinderen een goede start te bieden. Dat doen ze door zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. En door (aankomende) ouders bewust te maken wat ervoor nodig is om gezond zwanger te worden en goed voorbereid te zijn op het ouderschap.

Het ouderschap is één van de mooiste, maar ook ingrijpendste veranderingen in een mensenleven. Een goed begin is essentieel. Ruim vijftig professionals hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit programma en gaan daarmee nog intensiever samenwerken aan een gezonde start van Meppeler gezinnen. Van verloskundigen tot medewerkers van de bibliotheek en van kinderfysiotherapeuten tot verpleegkundigen van het consultatiebureau. Dat maakt deze aanpak zo sterk. Iedereen die zich betrokken voelt bij het welzijn van jonge kinderen brengt zijn kennis en expertise in. Samen zetten we ons in voor een gelukkige start van zoveel mogelijk kinderen in Meppel.

Meer informatie

Voor meer informatie, contact of aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u mailen naar m.bloemberg@meppel.nl.

Download het uitvoeringsplan (PDF)

logo kansrijke start