Uitkering

Informatie over uitkering en bijstand.

 • Bijstandsuitkering en alimentatie

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of al heeft; u heeft recht op alimentatie dan moet u dit bij de gemeente melden. De alimentatie wordt verrekend met de uitkering. De gemeente int de alimentatie niet. Als uitkeringsgerechtigde moet u dit zelf doen.

 • Bijstandsuitkering nodig

  Als u door omstandigheden te weinig geld hebt om rond te komen kunt u een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u over geen of te weinig inkomsten beschikt. U moet er wel alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. In deze rubriek leest u hoe u een uitkering kunt aanvragen en wat uw rechten en plichten zijn.

 • Jongeren t/m 26 jaar en een uitkering Participatiewet

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen dan moet je eerst zelf 4 weken actief zoeken naar werk en/of scholing. In die periode kun je ook geen bijstand aanvragen.

 • Protocol huisbezoeken bij verificatie en/of vermoeden van fraude in het Sociaal Domein

  28 november 2019, pdf, 284kB

  De bedoeling van dit protocol is dat de regels voor huisbezoeken voor inwoners en medewerkers van de gemeente Meppel duidelijk zijn.

 • Rechtmatigheidsformulier (RMF) indienen, data uitkering

  Wanneer u recht heeft op algemene bijstand moet u elke maand een rechtmatigheidsformulier (rmf) in leveren.