Jongeren t/m 26 jaar en een uitkering Participatiewet

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen dan moet je eerst zelf 4 weken actief zoeken naar werk en/of scholing. In die periode kun je ook geen bijstand aanvragen.

Je moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Ook moet je bekijken of je nog een nieuwe opleiding kunt gaan doen of je oude studie kunt afmaken. Je zult zelf moeten aantonen met bewijsstukken dat jij je maximaal hebt ingespannen! Heb je een WW-uitkering, dan kun je je 4 weken voordat je uitkering eindigt melden. De laatste 4 weken van je WW-periode gelden dan als zoekperiode voor de bijstand.

Wat betekent dit?

Zoeken naar werk

 • Minimaal 5 sollicitaties per week (meer is nog beter)
 • Inschrijven bij minimaal 5 uitzendbureaus (meer is nog beter)
 • CV uploaden bij minimaal 3 vacaturesites ( te beginnen met werk.nl)

Wij verwachten van je dat je dit registreert!

Bijvoorbeeld:
Naam bedrijf - uitzendbureau - contactpersoon - vestigingsplaats - telefoonnummer - datum - manier van solliciteren -resultaat.

Tips

 • Krijg je geen reactie van bedrijven, neem dan zelf contact op.
 • Als jij je inschrijft bij een uitzendbureau, zorg er dan voor dat je een up to date CV bij je hebt. Houd contact met het uitzendbureau, bel regelmatig of liever, ga eens per week langs om te vragen of ze al wat voor je hebben. Maandagochtend en vrijdagmiddag zijn de dagdelen dat je beter GEEN contact kunt opnemen.

Zoeken naar scholingsmogelijkheden:

 • Onderzoek wat je mogelijkheden zijn voor een vervolgstudie met studiefinanciering  (verplichting indien niet minimaal een MBO-2 diploma!);
 • Kun je nog doorleren, dan gaat dit voor;
 • Welke studie wil je gaan doen (vervolgstudie);
 • Waar kun jij je studie gaan volgen:
 • Wat is het eerstkomende instroommoment;
 • Neem contact op met DUO over je rechten op studiefinanciering.

Ook hiervan moet je bewijsstukken overleggen bijvoorbeeld een verklaring van de school, studiebegeleider, scholingsadviseur of trajectbegeleider RMC (vroegtijdige schoolverlaters tot 23 jaar).

Belangrijk: het vervolg

Nadat jij je telefonisch hebt gemeld bij de gemeente nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op. Daarom is het belangrijk dat je mobiele nummer en juiste mailadres bij ons bekend zijn! Anders kunnen wij je niet informeren over het vervolg. Geef deze gegevens anders meteen nog door via postbus@meppel.nl ovv vermelding van je naam en geboortedatum.

Werk zoeken een aannemen

Uitgangspunt is: kun je aan het werk, dan doe je er alles aan om aan het werk te komen.

Na uiterlijk 4 weken maken we een afspraak voor een gesprek en onderzoeken wij of je daadwerkelijk voldoende hebt gedaan. Heb je onvoldoende of niets gedaan dan kunnen we je uitkering verlagen of zelfs weigeren. Kortom het is belangrijk dat jij er aantoonbaar, echt werk van maakt om snel aan de slag te gaan of terug naar school!

Mochten wij je niet kunnen bereiken dan blijft het je eigen verantwoordelijkheid om je zo spoedig mogelijk zelf na 4 weken te melden.

Uitzondering op de regel

Wat als je (tijdelijk) niet kunt werken of bijvoorbeeld juist gestopt bent met school? Dan kunnen wij een uitzondering maken en geen zoekperiode toepassen. Dit betekent dat een aanvraag om uitkering meteen kan worden opgepakt nadat jouw situatie duidelijk en beoordeeld is. Het is wel handig en nodig dat je dan informatie hebt of alsnog opvraagt bij een hulpverlener of behandelaar, die dit kan bevestigen.

Wij ontvangen ook altijd graag een kopie van je hoogst afgeronde opleiding!

Meer informatie

 • Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum,  telefoonnummer 14 0522
 • kwikstart.nl
  Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart!