Magazine Duurzaam in Meppel

In de week van 6 november 2023 valt het magazine Duurzaam in Meppel bij u, inwoners uit onze gemeente, op de mat. In dit magazine worden diverse duurzame onderwerpen behandeld. Er is veel te vertellen over duurzaamheid.

Natuurlijk gaat de eerste gedachte bij duurzaamheid uit naar energie besparen. Maar ook bijvoorbeeld lokaal kopen en het op de juiste manier scheiden van afval horen thuis in een duurzaam leven.

Zes pijlers

Team Duurzaam werkt in onze gemeente met zes pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffeninzameling, biodiversiteit en natuur, circulaire economie en gezond leefmilieu. Wat doet de gemeente aan duurzaamheid en wat kunt u zelf bijdragen aan een schonere leefomgeving?
We leggen dit allemaal uit in het magazine Duurzaam in Meppel.

Digitale magazine Duurzaam Meppel of papierenversie ontvangen?

Bekijk hier het digitale magazine. Heeft u moeite met het lezen van digitale documenten? Het is mogelijk om de documenten op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522