Ongewenst verhuurgedrag melden

Als u een woning huurt of een huurwoning zoekt en de verhuurder of bemiddelaar houdt zich niet aan de regels, dan kunt u online uw klacht melden. Bijvoorbeeld als u gediscrimineerd of bedreigd wordt. Of als u onterecht uw borg niet terugkrijgt. Als u een woning huurt van een woningcorporatie, dan meldt u uw klacht bij de woningcorporatie.

Wat kunt u als huurder melden?

 • Discriminatie. Een verhuurder wijst u af door uw ras, godsdienst, politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. 
 • Intimidatie. Een verhuurder bedreigt u of maakt u bang.
 • De verhuurder vraagt meer dan 2 maanden kale huur als borg. 
 • De verhuurder maakt geen schriftelijke huurovereenkomst.
 • De verhuurder geeft geen duidelijke informatie over:
  • uw rechten en plichten;
  • afspraken over een mogelijke borg;
  • de servicekosten;
  • de contactgegevens van de beheerder/verhuurder;
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente (vanaf 1 januari 2024).
 • De servicekosten zijn oneerlijk en/of onredelijk. Of de verhuurder geeft hiervan geen jaarlijks overzicht.
 • De verhuurbemiddelaar vraagt dubbele bemiddelingskosten.

Wat kunt u als arbeidsmigrant melden?

•    De huurovereenkomst zit vast aan de arbeidsovereenkomst.
•    De verhuurder gebruikt een taal die u als arbeidsmigrant niet (goed genoeg) begrijpt.

Hoe doe ik de melding?

U kunt de melding online doen met het digitale meldingsformulier.. Lukt dit niet dan kunt u ook een melding maken telefonisch via 14 0522 of per e-mail postbus@meppel.nl