Stoken

Om het milieu te beschermen en vanwege veiligheid is het verbranden van materialen in principe niet toegestaan. U kunt de gemeente vragen om ontheffing voor het verbod.

Voorwaarden

 • U vraagt de ontheffing uiterlijk 6 weken voor het stookseizoen of de datum van verbranding aan bij het college van burgemeester en wethouders
 • De gemeente verleent ontheffing voor:
  • paasvuren op 2e paasdag
  • een Nieuwjaarsvuur op nieuwjaarsdag in de wijk Ezinge
  • het verbranden van houtafval en/of planten waarvoor de Plantenziektekundige Dienst een aankondiging heeft afgegeven in het kader van de Plantenziektewet of daarvan afgeleide Algemene Maatregelen van Bestuur
  • het verbranden van snoei- en sprokkelhout afkomstig van het onderhoud aan waardevolle landschapselementen zoals houtwallen en houtsingels in het buitengebied (deze ontheffing is geldig van 1 oktober tot en met 31 maart)
 • U verbrandt geen:
  • Stro
  • Strostoppels
  • Loofresten
  • Slootkanten
  • Maaisel afkomstig van bermen, sloten
  • Riet
  • Gevaarlijke stoffen, zoals
   • Geverfd hout
   • Autobanden
   • Geïmpregneerd hout
   • (landbouw)plastic
 • U gebruikt geen:
  • (afgewerkte) olie
  • Dieselolie
  • Benzine
  • Terpentine
  • Andere gemakkelijk brandbare stoffen

Meenemen

Meer informatie