Klimaatverandering

Hier kunt u meer lezen over het klimaat dat aan het veranderen is.

Temperatuur stijgt

Het valt niet meer te ontkennen, het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur stijgt en het ijs op de polen smelt. De zeespiegel stijgt. Dit gaat ten koste van land en leidt tot schade; juist langs de kusten liggen wereldwijd de meeste steden. Temperatuurstijging leidt naar verwachting ook tot meer orkanen en meer hoosbuien. Ook dichter bij huis ervaren we de gevolgen van een veranderend klimaat. Denk aan water op straat of in woningen na een hoosbui of een mislukte oogst door droogte. We merken nu al dat dit steeds vaker voorkomt. Hoe het klimaat zich zal ontwikkelen is nog onzeker. Wel kunnen we ons nu alvast voorbereiden. Door onze leefomgeving beter op deze ontwikkelingen voor te bereiden, kunnen we de huidige weersextremen beter het hoofd bieden.

Het wordt natter

Tegenwoordig kijken we vaak op de buienradar om te weten of we een regenjas nodig hebben. In de toekomst gaan buien groter zijn en heftiger regenval vertonen.

Riolering loopt over

In oude delen van dorpen en steden wordt regenwater vaak nog samen met het vuile water vanuit de wc en douche verzameld en afgevoerd. Bij hoosbuien zal de riolering vol raken en overlopen, waardoor ook het vuile rioolwater op straat belandt. Wc-papier drijft dan letterlijk door de straat. Uiteraard is dit een ongezonde situatie voor mens en dier. De gemeente Meppel werkt hier hard aan door de waterafvoer niet via het riool te laten lopen maar te werken met een systeem waarbij regen- en rioolwater gescheiden worden afgevoerd. U kunt zelf echter ook iets doen! Door uw regenpijpen af te laten stromen in uw tuin en minder tegels in uw tuin te plaatsen kunt u het regenwater op uw eigen terrein laten wegtrekken en helpt u mee met drooghouden van onze voeten!

Het wordt heter

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat extreem warme dagen vaker voorkomen. De zomer van 2019 was historisch. Op sommige plekken in Nederland steeg de temperatuur boven de 40 graden Celsius; het nationale hitterecord werd na 75 jaar verbroken. Onderstaande grafiek geeft de jaartemperatuur weer op vijf KNMI-hoofdstations. De grafiek laat een stijgende lijn zien in de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland sinds de jaren ‘80. Duidelijk is te zien dat er sinds de jaren 60 een stijgende trend is ontstaan. Op het moment is de gemiddelde jaartemperatuur al bijna 2 graden hoger dan voor 1960.

 grafiek met weergave stijgende jaartemperatuur van 1900 tot 2020

Steden zijn de afgelopen jaren hard gegroeid, met als gevolg dat het verhard oppervlak (stenen, asfalt, daken etc.) ook erg is toegenomen. Hierdoor ontstaan er steeds meer ‘hitte-eilanden’; plekken met veel verstening die (te) warm worden bij hitte en ook ‘s nachts de hitte blijven afgeven en vasthouden. Maar ook overdag zijn bebouwde gebieden eilanden van hitte. Langdurige hitte zorgt voor gezondheidsproblemen: van slechter slapen tot uitdroging en zelfs sterfte onder kwetsbare bevolkingsgroepen. Men zoekt massaal verkoeling door te gaan zwemmen, maar door hitte en droogte groeien ook bacteriën en algen in deze wateren. De opkomst van eikenprocessierups en tijgermug lijken een verband te hebben met de hogere temperaturen van de afgelopen jaren. Beide veroorzaken gezondheidsproblemen.

De oplossing: groen in de stad

Scheiden van vuil en schoon water is dus stap één voor een gezonde leefomgeving. En daarnaast helpt het om meer ruimte te reserveren voor tijdelijke opvang van water. We zorgen dan dat het water minder op straat op komt te staan, maar in groenstroken waar geen overlast wordt veroorzaakt. Dit kan door de straat anders in te richten, met een dieper profiel en meer bergingscapaciteit. Het kan ook door onverharde groenstroken (wadi’s) aan te leggen waar het water tijdelijk kan staan en ook de bodem in kan dringen. Groen vergroot de aantrekkingskracht van een stad of dorp en heeft een verkoelend effect bij hitte. Meer onverharde terreinen in een stad zorgen ten slotte voor meer aanvulling van het grondwater tijdens het winterhalfjaar en een vitaal bodemleven. Daarom heeft de gemeente Meppel zich aangesloten bij Steenbreek. Zij organiseren allerlei acties om groen in de stad te bevorderen. Meer informatie over Steenbreek. (link externe website). 

Meer informatie

Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Meppel, Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland en het waterschap. Een netwerk waarbinnen we de volgende doelen realiseren op het gebied van stedelijk (afval)waterbeheer:

  • kostenbesparing,
  • kwaliteit en robuustheid verbeteren en
  • duurzaamheid vergroten.

Er is diverse online informatie beschikbaar via de websites Klimaatatlas Fluvius of Storymap Fluvius (links externe websites).