Afval

Informatie over afvalsoorten en inzameling.

 • Afval is geen troep

  Als u afvalstoffen goed scheidt, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing. Vaak zijn afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Om te stimuleren dat bewoners van Meppel hun afval goed scheiden, kent Meppel een systeem van omgekeerd inzamelen. Veel afvalstoffen die nog opnieuw gebruikt kunnen worden, worden aan huis opgehaald. Restafval brengt u zelf naar een ondergrondse container.

 • Afvalbrengstation Havelte

  De gemeente Meppel heeft met de gemeente Westerveld een overeenkomst gesloten over het gebruik van het Afvalbrengstation (ABS). Het ABS is gelegen aan de Oeveraseweg 19 te Havelte

 • Afvalcontainers, ondergrondse

  Overal in Meppel, Nijeveen en Rogat zijn ondergrondse containers geplaatst. Alle huishoudens van Meppel, Nijeveen en Rogat hebben een pas voor deze containers. Lees meer of vraag een nieuwe of vervangende pas aan.

 • Afvalcontainers, vervanging en extra containers

  De Gemeente Meppel haalt in de bebouwde kom papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) via afvalcontainers op. Voor restafval heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval. Wanneer een container verdwenen is kunt u zich wenden tot het Klantcontactcentrum.

 • Afvalkalender

  De afvalkalender alleen digitaal te raadplegen. De kalender is te downloaden via de website of u kunt de gratis app Meppel afval gebruiken. Als u toch een papieren kalender wilt hebben, kunt u deze zelf downloaden en printen.

 • Chemisch afval huishoudens

  Gooi uw Klein Chemisch Afval niet bij het huishoudelijk afval, maar lever het in.

 • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

  Gooi groente- fruit- en tuinafval (GFT) niet bij het restafval, maar gooi het in de GFT container.

 • Grof vuil

  Grof vuil is een verzamelnaam voor allerlei soorten groot afval, zoals huisraad, bouw- en sloopafval en tuinafval. U kunt grof vuil uit uw huishouden zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation in Havelte. De gemeente kan sommige soorten grof vuil bij u ophalen.

 • Inzameling PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons)

  Gooi plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons niet bij het restafval, maar bied het aan via de speciale container met oranje deksel. Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale zakken voor dit afval.

 • Inzameling VET-goed

  De gemeente haalt frituurvet en -olie, kleine elektrische apparaten (tot 10 kg) en textiel bij u thuis op. Raadpleeg hiervoor de Afvalkalender.

 • Meppel afvalapp

  Voor inwoners van de gemeente Meppel is gratis een Meppelafval app beschikbaar! Deze app kunt u gebruiken als uw digitale afvalkalender voor smartphone en tablet.

 • Oud papier inzameling

  Gooi oud papier niet bij het restafval, maar gooi het in de papiercontainer of lever het in bij het afvalbrengstation.

 • Stoken afval

  Vanwege de bescherming van het milieu en op veiligheidsgronden is het stoken van afval in principe niet toegestaan.

 • Textielinzameling

  In Meppel zamelt Sympany gebruikte textiel in via ondergrondse en bovengrondse textielcontainers. De gemeente haalt elke vier weken textiel bij u aan huis op. Raadpleeg hiervoor uw Afvalkalender.