Afval

Informatie over afvalsoorten en inzameling.

 • Afval is geen troep

  Als u afvalstoffen goed scheidt, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing. Vaak zijn afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Om te stimuleren dat bewoners van Meppel hun afval goed scheiden, kent Meppel een systeem van omgekeerd inzamelen. Veel afvalstoffen die nog opnieuw gebruikt kunnen worden, worden aan huis opgehaald. Restafval brengt u zelf naar een ondergrondse container.

 • Afvalbrengstation Havelte

  Inwoners van de gemeente Meppel kunnen gebruik maken van het Afvalbrengstation (ABS) in de gemeente Westerveld. Het ABS is gelegen aan de Oeveraseweg 19 te Havelte

 • Afvalcontainers, ondergrondse

  Overal in Meppel, Nijeveen en Rogat vindt u ondergrondse containers. Alle huishoudens van Meppel, Nijeveen en Rogat hebben een pas voor deze containers. In het buitengebied zijn geen ondergrondse containers voor restafval. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval.

 • Afvalcontainers, vervanging en extra containers

  De Gemeente Meppel haalt in de bebouwde kom papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) via afvalcontainers op. Voor restafval heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval.

 • Afvalkalender

  De afvalkalender is alleen digitaal te raadplegen. U kunt de afvalkalender downloaden via de website of u kunt de gratis app Meppel afval gebruiken. Wilt u toch een papieren versie dan kunt u deze zelf downloaden en printen.

 • Afvalscheiden

  Soms is het lastig: welke afvalsoort hoort precies waarbij? De afvalscheidingskaart biedt uitkomst.

 • Chemisch afval huishoudens

  Chemisch afval uit huishoudens wordt vaak KCA (Klein Chemisch Afval) genoemd. KCA kunt u inveleren bij het KCA-depot van het Afvalbrengstation in Havelte.

 • Gemeente Meppel geeft het door

  21 april 2022

  ‘Geef het door’ is een samenwerking van de twaalf Drentse gemeenten. Samen hebben we het doel om zo weinig mogelijk restafval over te houden. En om dus zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken.

 • GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

  Gooi groente- fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten niet bij het restafval, maar gooi het in de GFT container.

 • Grof vuil

  Grof vuil is een verzamelnaam voor allerlei soorten groot afval, zoals huisraad, bouw- en sloopafval en tuinafval. U kunt grof vuil uit uw huishouden zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation in Havelte. De gemeente kan sommige soorten grof vuil bij u ophalen.

 • Meppel afvalapp

  Voor inwoners van de gemeente Meppel is gratis de app 'Meppel afval' beschikbaar! Deze app kunt u gebruiken als digitale afvalkalender voor uw smartphone en tablet.

 • Oud papier inzameling

  Gooi oud papier niet bij het restafval, maar gooi het in de papiercontainer of lever het in bij het afvalbrengstation.

 • PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons)

  Gooi plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons niet bij het restafval, maar bied het aan via de speciale container met oranje deksel. Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale zakken voor dit afval.

 • Textielinzameling

  In Meppel zamelt Sympany gebruikte textiel in via ondergrondse en bovengrondse textielcontainers. De gemeente haalt elke vier weken textiel bij u aan huis op via de VET-goed route. Raadpleeg hiervoor uw Afvalkalender.

 • Tweedehands, tweede kans

  21 april 2022

  Is het nog bruikbaar?

 • VET-goed (vetten, elektrische apparaten, textiel)

  De gemeente haalt Vetten (frituurvet en -olie), Elektrische apparaten (tot 10 kg) en Textiel bij u thuis op. Raadpleeg hiervoor de Afvalkalender.