Wonen & (ver)bouwen

 • (Ver)bouwen & slopen

  Informatie over (ver)bouw, monument, leegstand en riolering

 • Nieuwbouw

  Nieuwbouwprojecten en aanbod van vrije kavels

 • Nieuwveense Landen

  Aan noordwestzijde van Meppel realiseert de gemeente Meppel de duurzame uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. Wonen in deze nieuwbouwwijk betekent energiezuinig wonen aan de stadsrand naast prachtige natuurgebieden. In het hart van de wijk zijn centrumvoorzieningen gepland.

 • Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

  16 mei 2024

  Vanaf 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Dat is de nieuwe wet voor onze leefomgeving. Leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. In de nieuwe wet komen alle bestaande wetten en regels samen. De Omgevingswet vervangt bijna 30 wetten over bouwen, wonen, verkeer, milieu en water. De wet geldt voor iedereen, inwoners, organisaties en bedrijven. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: met één wet kunnen we alle plannen beter op elkaar afstemmen.

 • Ongewenst verhuurgedrag melden

  Als u een woning huurt of een huurwoning zoekt en de verhuurder of bemiddelaar houdt zich niet aan de regels, dan kunt u online uw klacht melden. Bijvoorbeeld als u gediscrimineerd of bedreigd wordt. Of als u onterecht uw borg niet terugkrijgt. Als u een woning huurt van een woningcorporatie, dan meldt u uw klacht bij de woningcorporatie.

 • Stimuleringsleningen

  De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Startersleningen en Verzilveringsleningen

 • Wijken & dorpen

  Bij het wijk- en dorpsgericht werken staat de behoefte van de inwoner en de wijk centraal. Door de aanwezige vrijwilligers en professionele partijen binnen een wijk of dorp wordt samengewerkt waardoor lokaal maatwerk ontstaat, gericht op het behoud of verbeteren van de leefbaarheid binnen een wijk of het dorp. De inwoner van Meppel wordt gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien.

 • Woningbouwverenigingen

  15 november 2022

  In Meppel zijn diverse woningbouwverenigingen die woonruimtes aanbieden voor diverse doelgroepen.