Wonen & (ver)bouwen

 • (Ver)bouwen & slopen

  Informatie over (ver)bouw, monument, leegstand en riolering

 • Nieuwbouw

  Nieuwbouwprojecten en aanbod van vrije kavels

 • Nieuwveense landen

  Aan noordwestzijde van Meppel realiseert de gemeente Meppel de duurzame uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. Wonen in deze nieuwbouwwijk betekent energiezuinig wonen aan de stadsrand naast prachtige natuurgebieden. In het hart van de wijk zijn centrumvoorzieningen gepland.

 • Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

  Vanaf 1 juli 2022 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: doordat er straks één wet is kunnen we alle plannen in onze gemeente beter op elkaar afstemmen.

 • Stimuleringsleningen

  De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Startersleningen en Verzilveringsleningen

 • Wijken & dorpen

  Ontmoet elkaar in de wijk