Wonen & (ver)bouwen

 • (Ver)bouwen & slopen

  Informatie over (ver)bouw, monument, leegstand en riolering

 • Nieuwbouw

  Nieuwbouwprojecten en aanbod van vrije kavels

 • Nieuwveense Landen

  Aan noordwestzijde van Meppel realiseert de gemeente Meppel de duurzame uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. Wonen in deze nieuwbouwwijk betekent energiezuinig wonen aan de stadsrand naast prachtige natuurgebieden. In het hart van de wijk zijn centrumvoorzieningen gepland.

 • Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

  Vanaf 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: doordat er straks één wet is kunnen we alle plannen in onze gemeente beter op elkaar afstemmen.

 • Stimuleringsleningen

  De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Startersleningen en Verzilveringsleningen

 • Wijken & dorpen

  Bij het wijk- en dorpsgericht werken staat de behoefte van de inwoner en de wijk centraal. Door de aanwezige vrijwilligers en professionele partijen binnen een wijk of dorp wordt samengewerkt waardoor lokaal maatwerk ontstaat, gericht op het behoud of verbeteren van de leefbaarheid binnen een wijk of het dorp. De inwoner van Meppel wordt gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien.

 • Woningbouwverenigingen

  15 november 2022

  In Meppel zijn diverse woningbouwverenigingen die woonruimtes aanbieden voor diverse doelgroepen.