Wonen & (ver)bouwen

 • (Ver)bouwen & slopen

  Informatie over (ver)bouw, monument, leegstand en riolering

 • Nieuwbouw

  Nieuwbouwprojecten en aanbod van vrije kavels

 • Stimuleringsleningen

  De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Startersleningen en Verzilveringsleningen

 • Wijken & dorpen

  Ontmoet elkaar in de wijk